Cơ cấu tổ chức > Phòng Hành chính Quản trị > PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

_mg_1051

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

24/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính Quản trị:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác cơ sở vật chất, điện nước, tạp vụ; quản lý phòng máy vi tính, hệ thống mạng Internet phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học; phục vụ xe ô tô cho lãnh đạo, cho công tác chung của Nhà trường; công tác bảo vệ an ninh trật tự, chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong Nhà trường; phục vụ ăn uống cho học sinh dự bị đại học, cán bộ giáo viên (có nhu cầu), phục vụ hội nghị, hội thảo.

2. Danh sách cán bộ Phòng Hành chính Quản trị:

 image152                     324567

Thạc sỹ Lê Văn Sơn                           Thạc sỹ Lê Quỳnh Lưu

       Trưởng Phòng Hành chính Quản trị       Phó Trưởng Phòng Hành chính Quản trị

_mg_1051

Tập thể cán bộ Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số cán bộ của Phòng là 36 người, trong đó: 04 Thạc sỹ, 06 Cử nhân, 26 trình độ khác.

STT Họ Và Tên Trình Độ Chức Danh Nghề Nghiệp
1. Lê Văn Sơn Thạc sĩ Tin học Trưởng phòng HCQT
2. Lê Quỳnh L­ưu Thạc sĩ QTKD Phó trưởng phòng HCQT
3. Nguyễn Thị Trang Cử nhân Kế toán Kế toán viên
4. Nguyễn Thị Ph­ượng Cử nhân HVHC Chuyên viên
5. Mai Thị Ph­ương Thạc sĩ Ngữ Văn Chuyên viên
6. Nguyễn Thị Phương Thạc sĩ QLGD Chuyên viên
7. Nguyễn Thị Ngọc Mai Cử nhân Tin học Chuyên viên
8. Trần Văn Ngọc Cử nhân Tin học Chuyên viên
9. Nguyễn Đức Thuần Cử nhân CNTT Chuyên viên
10. Đinh Thị Thanh Cử nhân SP Tiếng anh Chuyên viên
11. Trần Văn Nam Trung cấp nghề Nhân viên điện nước
12. Nguyễn Thị Thuý Sơ cấp Tổ trưởng tổ nấu ăn
13. Bùi Thị Gấm Sơ cấp Tổ phó tổ nấu ăn
14. Trịnh Thị Ngọc Ánh Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn
15. Nguyễn Thị Liên Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn
16. Nguyễn Thị Huệ CNKT Kỹ thuật nấu ăn
17. Lê Thị Hư­ờng Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn
18. Mai Thị Tư­ơi Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn
19. Nguyễn Thị Loan Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn
20. Phạm Thị Truyền Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn
21. Nguyễn Thị Ph­ương Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn
22. Trịnh Thị Nhung Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn
23. Vũ Thị Hoa Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn
24. Nguyễn Thị Tuyến Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn
25. Nguyễn Thị Thanh Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn
26. Trần Thị Xuân Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn
27. Phạm Thị Tuyết Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn
28. Mai Thị Hằng Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn
29. Mai Thị Hương Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn
30. Nguyễn Thị Huệ CNKT Kỹ thuật nấu ăn
31. Trần Thị Hạnh Sơ cấp Kỹ thuật nấu ăn
32. Nguyễn Thị Đông Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn
33. Mai Thị Lan Trung cấp Kỹ thuật nấu ăn
34. Nguyễn Thị Hồng Cao đẳng Kế toán Cán sự
35. Lê Thị Chung Trung cấp Nhân viên
36. Đặng Thị Hoa Trung cấp Nhân viên

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn