Cơ cấu tổ chức > Phòng Hành chính Quản trị > PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

_mg_1051

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

24/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính Quản trị:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác cơ sở vật chất, điện nước, tạp vụ; quản lý phòng máy vi tính, hệ thống mạng Internet phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học; phục vụ xe ô tô cho lãnh đạo, cho công tác chung của Nhà trường; công tác bảo vệ an ninh trật tự, chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong Nhà trường; phục vụ ăn uống cho học sinh dự bị đại học, cán bộ giáo viên (có nhu cầu), phục vụ hội nghị, hội thảo.

2. Danh sách cán bộ Phòng Hành chính Quản trị:

 image152                     324567

Thạc sỹ Lê Văn Sơn                           Thạc sỹ Lê Quỳnh Lưu

       Trưởng Phòng Hành chính Quản trị       Phó Trưởng Phòng Hành chính Quản trị

_mg_1051

Tập thể cán bộ Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số cán bộ của Phòng là 38 người, trong đó: 04 Thạc sỹ, 06 Cử nhân, 28 trình độ khác.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
1 Lê Văn Sơn Trưởng phòng HCQT  
2 Lê Quỳnh L­ưu Phó trưởng phòng HCQT  
3 Nguyễn Thị Trang Kế toán viên  
4 Đỗ Văn Hợp Tổ trưởng tổ CSVC – TB  
5 Nguyễn Thị Ngọc Mai Chuyên viên  
6 Trần Văn Ngọc Chuyên viên  
7 Nguyễn Đức Thuần Chuyên viên  
8 Trần Văn Nam Nhân viên điện nước  
9 Đinh Thị Thanh Chuyên viên  
10 Cao Thị Gái Tổ trưởng tổ Nhà ăn  
11 Bùi Thị Gấm Tổ phó tổ Nhà ăn
12 Trịnh Thị Ngọc Ánh Phục vụ Nhà ăn  
13 Nguyễn Thị Liên Phục vụ Nhà ăn  
14 Nguyễn Thị Huệ A Phục vụ Nhà ăn  
15 Lê Thị Hư­ờng Phục vụ Nhà ăn  
16  Mai Thị Tư­ơi Phục vụ Nhà ăn  
17 Nguyễn Thị Loan Phục vụ Nhà ăn  
18 Phạm Thị Truyền Phục vụ Nhà ăn  
19 Nguyễn Thị Ph­ương Phục vụ Nhà ăn  
20 Trịnh Thị Nhung Phục vụ Nhà ăn  
21  Vũ Thị Hoa Phục vụ Nhà ăn  
22 Nguyễn Thị Tuyến Phục vụ Nhà ăn  
23 Nguyễn Thị Thanh Phục vụ Nhà ăn  
24 Trần Thị Xuân Phục vụ Nhà ăn  
25 Phạm Thị Tuyết Phục vụ Nhà ăn  
26 Mai Thị Hằng Phục vụ Nhà ăn  
27 Mai Thị Hương Phục vụ Nhà ăn  
28 Nguyễn Thị Huệ B Phục vụ Nhà ăn  
29 Trần Thị Hạnh Phục vụ Nhà ăn  
30 Nguyễn Thị Hồng Phục vụ Nhà ăn  
31 Nguyễn Thị Thuý Phục vụ Nhà ăn  
32  Mai Thị Lan Phục vụ Nhà ăn  
33 Lê Thị Chung Phục vụ Nhà ăn  
34 Đặng Thị Hoa Phục vụ Nhà ăn  
35 Nguyễn Thị Đông Phục vụ Nhà ăn  
36  Nguyễn Thị Phượng Chuyên viên

37        Mai Thị Phương                       Thạc sỹ

38        Nguyễn Thị Phương                Thạc sỹ

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn