Cơ cấu tổ chức > Phòng Hành chính Quản trị > PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

_mg_1051

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

24/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính Quản trị:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác cơ sở vật chất, điện nước, tạp vụ; quản lý phòng máy vi tính, hệ thống mạng Internet phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học; phục vụ xe ô tô cho lãnh đạo, cho công tác chung của Nhà trường; công tác bảo vệ an ninh trật tự, chăm sóc cây xanh, cây cảnh trong Nhà trường; phục vụ ăn uống cho học sinh dự bị đại học, cán bộ giáo viên (có nhu cầu), phục vụ hội nghị, hội thảo.

2. Danh sách cán bộ Phòng Hành chính Quản trị:

 image152                     324567

Thạc sỹ Lê Văn Sơn                           Thạc sỹ Lê Quỳnh Lưu

       Trưởng Phòng Hành chính Quản trị       Phó Trưởng Phòng Hành chính Quản trị

_mg_1051

Tập thể cán bộ Phòng Hành chính Quản trị

Tổng số cán bộ của Phòng là 44 người, trong đó: 02 Thạc sỹ, 06 Cử nhân, 36 trình độ khác.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ  
1 Lê Văn Sơn Trưởng phòng HCQT  
2 Lê Quỳnh L­ưu Phó trưởng phòng HCQT  
3 Nguyễn Thị Trang Kế toán viên  
4 Đỗ Văn Hợp Tổ trưởng tổ CSVC – TB  
5 Nguyễn Thị Ngọc Mai Chuyên viên  
6 Trần Văn Ngọc Chuyên viên  
7 Nguyễn Đức Thuần Chuyên viên  
8 Trần Văn Nam Nhân viên điện nước  
9 Đinh Thị Thanh Chuyên viên  
10 Nguyễn Minh Hùng Lái xe  
11 Trần Đình Tiến Tổ trưởng tổ Bảo vệ  
12 Cao Duy Lâm Tổ phó tổ Bảo vệ  
13 Ngô Đức Lân Bảo vệ  
14 Văn Đình Quang Bảo vệ  
15 Nguyễn Văn Thi Bảo vệ  
16 Lê Văn Chiến Bảo vệ  
17 Cao Thị Gái Tổ trưởng tổ Nhà ăn  
18 Bùi Thị Gấm Tổ phó tổ Nhà ăn  
19 Trịnh Thị Ngọc Ánh Phục vụ Nhà ăn  
20 Nguyễn Thị Liên Phục vụ Nhà ăn  
21 Nguyễn Thị Huệ Phục vụ Nhà ăn  
22 Lê Thị Hư­ờng Phục vụ Nhà ăn  
23 Mai Thị Tư­ơi Phục vụ Nhà ăn  
24 Nguyễn Thị Loan Phục vụ Nhà ăn  
25 Phạm Thị Truyền Phục vụ Nhà ăn  
26 Nguyễn Thị Ph­ương Phục vụ Nhà ăn  
27 Trịnh Thị Nhung Phục vụ Nhà ăn  
28 Vũ Thị Hoa Phục vụ Nhà ăn  
29 Nguyễn Thị Tuyến Phục vụ Nhà ăn  
30 Nguyễn Thị Thanh Phục vụ Nhà ăn  
31 Trần Thị Xuân Phục vụ Nhà ăn  
32 Phạm Thị Tuyết Phục vụ Nhà ăn  
33 Mai Thị Hằng Phục vụ Nhà ăn  
34 Mai Thị Hương Phục vụ Nhà ăn  
35 Trần Thị Ngọc Phục vụ Nhà ăn  
36 Nguyễn Thị Huệ Phục vụ Nhà ăn  
37 Trần Thị Hạnh Phục vụ Nhà ăn  
38 Nguyễn Thị Đông Phục vụ Nhà ăn  
39 Hoàng Thị Linh Phục vụ Nhà ăn  
40 Nguyễn Thị Thuý Phục vụ Nhà ăn  
41 Mai Thị Lan Phục vụ Nhà ăn  
42 Nguyễn Thị Hồng Phục vụ Nhà ăn  
43 Lê Thị Chung Phục vụ Nhà ăn  
44 Đặng Thị Hoa Phục vụ Nhà ăn  

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn