Chuyên Mục Chi Tiết

TỔ XÃ HỘI

25/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Xã hội: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn xã hội (Ngữ văn, Tiếng việt, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, GDCD), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc […]

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn