Tin Tức > nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 năm học 2016 – 2017

nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 năm học 2016 – 2017

15/11/2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 55/TB-DBĐHSS

Thanh Hóa, ngày 20 tháng 10 năm 2016

 THÔNG BÁO
Về việc nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2
 năm học 2016 – 2017

 

 Căn cứ Quy chế tuyển chọn, tổ chức bồi dưỡng và xét tuyển vào học trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp đối với học sinh hệ dự bị đại học ban hành kèm theo Thông tư số 25/2010/TT-BGDĐT ngày 13/10/2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT.

Căn cứ Công văn số 1871/BGDĐT-GDDT ngày 27/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn tuyển chọn học sinh dự bị đại học dân tộc năm học 2016 – 2017.

Căn cứ Thông báo số 230/TB-BGDĐT ngày 15/4/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về chỉ tiêu tuyển mới dự bị đại học năm học 2016 – 2017 cho Trư­ờng Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Căn cứ kế hoạch số 30/KH-DBĐHSS ngày 27/7/2016 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về công tác tuyển sinh năm học 2016 – 2017.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo tiếp tục nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển bổ sung đợt 2 năm học 2016 – 2017, thời gian từ ngày 21/10/2016 đến trước ngày 29/10/2016 qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp tại nhà trường (cả ngày thứ bảy và chủ nhật).

– Điện thoại liên hệ: 0373.821643; 0373.826463 hoặc 0936.180.424 (Thông tin chi tiết về tuyển sinh được cập nhật trên website: https://www.dbdhss.edu.vn).

 

Nơi nhận:
HIỆU TRƯỞNG
(Đã ký)
– Các đơn vị Phòng, Tổ CM (để thực hiện);
– Website trường;
– Lưu: VT, BDQLCL.
Đặng Xuân Cảnh

 

 

Tin liên quan

GIẢI CẦU LÔNG LẦN THỨ V, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

18/11/2020

Căn cứ Tờ trình của BCH Công đoàn Trường

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

24/06/2017

Thực hiện các Quyết định số 809, 810, 811-QĐ/TU ngày 03/6/2017

HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

21/03/2019

Căn cứ tờ trình ngày 28/02/2019 của BCH Công đoàn và BCH Đoàn trường

HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2020 – 2021

14/10/2020

Ngày 09/10/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn