CÔNG ĐOÀN

29/11/2016

Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là một tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn trường luôn thực hiện tốt vai […]

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

22/11/2016

Ban Giám hiệu trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn gồm 01 đồng chí Hiệu trưởng và 02 đồng chí Hiệu...

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

22/11/2016

Ban Giám hiệu trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn gồm 01 đồng chí Hiệu trưởng và 02 đồng chí Hiệu phó

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017-2022

25/04/2017

Ngày 21/04/2017, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

TỔ TỰ NHIÊN

25/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Tự nhiên: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn tự nhiên (Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Tin Học, Giáo Dục Thể Chất), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh […]

TỔ XÃ HỘI

25/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Xã hội: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn xã hội (Ngữ văn, Tiếng việt, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, GDCD), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc […]

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

24/11/2016

Phòng Tổ chức Cán bộ tham mưu giúp...

PHÒNG BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

24/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Bồi dưỡng Quản lý Chất lượng: Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh; quản lý công tác bồi dưỡng dự bị đại học; nghiên cứu khoa học; thư viện; thiết bị thí nghiệm; hợp tác quốc tế và quản lý cơ sở vật chất phục […]

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

24/11/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Học sinh : Phòng Công tác học sinh tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác học sinh trong phạm vi nhà trường nhằm tăng cường công tác giáo dục quản lý học sinh để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo […]

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

25/11/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch Tài chính: Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, tiếp nhận, quản lý và sử dụng ngân sách được giao. Tham mưu với Hiệu trưởng về xây dựng công tác quản lý tài chính, kế toán, quản lý tài sản trong […]

PHÒNG HÀNH CHÍNH QUẢN TRỊ

24/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Hành chính Quản trị: Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác cơ sở vật chất, điện nước, tạp vụ; quản lý phòng máy vi tính, hệ thống mạng Internet phục vụ học tập và nghiên cứu khoa học; phục vụ xe ô tô cho lãnh đạo, cho […]

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG DBĐH DÂN TỘC SẦM SƠN

10/05/2018

Đảng bộ có 07 Chi bộ trực thuộc

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3823396
Fax: (0237)3823396
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn