PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

25/11/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch Tài chính: Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, tiếp nhận, quản lý và sử dụng ngân sách được giao. Tham mưu với Hiệu trưởng về xây dựng công tác quản lý tài chính, kế toán, quản lý tài sản trong […]

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn