QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2023 – 2024

11/09/2023

Quyết định công nhận 639 thí sinh trúng tuyển

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN DBĐH NĂM HỌC 2023 – 2024

11/09/2023

Quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển

THÔNG BÁO THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM VÀ HỒ SƠ NHẬP HỌC NĂM HỌC 2023-2024

05/09/2023

Thông báo thời gian,địa điểm nhập học

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2023 – 2024

05/07/2023

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển dự bị năm học 2023 - 2024

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

03/07/2023

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo tuyển sinh

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 – 2023

20/06/2023

Ngày 17/06/2023 trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2023 – 2024

11/09/2023

Quyết định công nhận 639 thí sinh trúng tuyển

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN NĂM HỌC 2023 – 2024

11/09/2023

Quyết định công nhận 639 thí sinh trúng tuyển

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN DBĐH NĂM HỌC 2023 – 2024

11/09/2023

Quyết định phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển

THÔNG BÁO THỜI GIAN,ĐỊA ĐIỂM VÀ HỒ SƠ NHẬP HỌC NĂM HỌC 2023-2024

05/09/2023

Thông báo thời gian,địa điểm nhập học

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2022 – 2023

20/06/2023

Ngày 17/06/2023 trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2022 – 2023

Đăng ký xét tuyển
Điện thoại hỗ trợ

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn