Đoàn thanh niên

Đoàn thanh niên

09/06/2017 742 Lượt xem

Đoàn trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn được thành lập theo Quyết định số 112-QĐ/ĐTN, ngày 15/10/2003 của BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Sầm Sơn. Sau 3 năm hoạt động, ngày 08/11/2006, BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 618-QĐ/ĐTN về việc công nhận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn trực thuộc Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Từ khi thành lập đến nay Đoàn trường đã trải qua 5 kỳ Đại hội, cùng với sự phát triển của nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn– tổ chức chính trị, xung kích, sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và không ngừng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục  của nhà trường. Kế thừa và phát huy những thành quả tốt đẹp, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã có nhiều đổi mới, ngày càng phát huy tích cực vai trò tiên phong trong các hoạt động đoàn thể và xã hội, định hướng lối sống lành mạnh, tích cực, và xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho đoàn viên thanh niên.

Đoàn trường có 04 Chi đoàn khối cán bộ giáo viên gồm Chi đoàn Tự nhiên, chi đoàn Xã hội, chi đoàn Hành chính, chi đoàn Bồi dưỡng – Công tác học sinh, 02 Câu lạc bộ trực thuộc (CLB Văn học, CLB Phát triển Kỹ năng sống cộng đồng), 03 đội trực thuộc (Đội An ninh xung kích, Đội Thanh niên Tình nguyện, Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng) và 21 chi đoàn khối học sinh dự bị đại học. Tổng số đoàn viên hiện nay là  700 đoàn viên.

BCH Đoàn trường khóa VI gồm 25 đồng chí.

 1. Nguyễn Duy Hải                           Bí thư
 2. Trần Thị Phương Hoa                 Phó Bí thư
 3. Nguyễn Xuân Hòa                        Phó Bí thư
 4. Mai Thị Tuyết Mai                         UV BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo
 5. La Thị Vui                                      UV BTV, Trưởng Ban TCVP
 6. Đỗ Thị Thùy Linh                           UV BTV, Trưởng Ban PTTN
 7. Lê Thanh Hà                                  UV BTV, Trưởng Ban CMTN
 8. Đinh Thị Thanh                              UV BCH, Phó Ban TCVP
 9. Lê Thị Hà                                       UV BCH, Phó Ban Tuyên giáo
 10. Nguyễn Văn Thực                         UV BCH, Phó Ban CMTN
 11. Đặng Thị Hạnh                              UV BCH, Phó Ban CMTN
 12. Lê Thị Thúy                                    UV BCH, Phó Ban PTTN
 13. Phạm Gia Hùng Cường               UV BCH, Phó Ban PTTN
 14. Nguyễn Thị Nga                             UV BCH, Bí thư Chi đoàn Tự nhiên
 15. Trần Văn Tài                                  UV BCH, Phó Bí thư Chi đoàn Tự nhiên
 16. Lê Thị Giang                                  UV BCH, Bí thư Chi đoàn Xã hội
 17. Hà Thị Thu Hiền                            UV BCH, Phó Bí thư Chi đoàn Xã hội
 18. Trịnh Thị Hồng Hạnh                     UV BCH
 19. Nguyễn Thị Phượng                     UV BCH, Bí thư Chi đoàn Hành chính
 20. Đặng Minh Nhâm                          UV BCH, Tổ trưởng Tổ Tài vụ
 21. Vi Văn Duy                                    UV BCH
 22. Đinh Thị Yến Ngọc                        UV BCH
 23. Bùi Minh Quyết                              UV BCH
 24. Ka Huyền Trang                            UV BCH
 25. Trương Minh Tuấn                        UV BCH

20216454_1368279033280236_550163189_o

Đồng chí Nguyễn Duy Hải, Bí thư Đoàn trường

              20217224_1368278986613574_1333526120_n                     20187669_1368278996613573_769342409_n

Đ/c Trần Thị Phương Hoa, Phó Bí thư ĐT   Đ/c Nguyễn Xuân Hòa, Phó Bí thư ĐT

17761479_1264310420343765_476472200_o

BCH Đoàn trường khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn