Tin nhà trường > HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

14/06/2017

Thực hiện công văn số 1508/BGDĐT-GDDT ngày 13/4/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017 đối với giáo dục dân tộc.

Căn cứ kế hoạch số 32/KH-DBĐHSS ngày 08/09/2016 của Hiệu trưởng trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về việc triển khai kế hoạch năm học 2016 – 2017.

Căn cứ kế hoạch số 15/KH-DBĐHSS ngày 23/5/2017 của Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về việc tổ chức tổng kết năm học 2016 – 2017.

Ngày 06/06/2017 trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017. Hội nghị đa tập trung vào các nội dung như sau:

  • Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017
  • Tham luận của cán bộ, giảng viên, công nhân viên. Góp ý dự thảo báo cáo tổng kết năm học 2016 – 2017 và những kiến nghị đề xuất
  • Định hướng, chỉ đạo và trả lời câu hỏi, kiến nghị của cán bộ, giảng viên và công nhân viên trong nhà trường
  • Thi đua khen thưởng năm học 2016 – 2017

Hội nghị tổng kết năm học 2016 – 2017 trường Dự bị đại học Dân tộc Sầm Sơn đã thành công tốt đẹp với sự đồng thuận và nhất trí cao của toàn thể cán bộ, giáo viên, công nhân viên trong nhà trường.

Một số hình ảnh của buổi hội nghị:

19206201_1333259003448906_436809675_n

Tiến sĩ Đặng Xuân Cảnh, Hiệu trưởng nhà trường chỉ đạo hội nghị và trả lời các câu hỏi kiến nghị của cán bộ, giảng viên

19191160_1333258976782242_1286543894_n

19190824_1333258873448919_2067389042_n

19190871_1333258926782247_1350157585_n

19141844_1333258966782243_1486980257_n

Tin liên quan

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÔNG ĐOÀN LẦN THỨ V, NHIỆM KỲ 2017 – 2022

05/04/2017

Được sự đồng ý của Đảng ủy trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn và Ban Thường vụ Công đoàn Giáo dục Việt Nam

KẾ HOẠCH VỀ ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC 2016 – 2017

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ DẠY VÀ HỌC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

05/01/2017

Nhà trường thông báo tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động dạy và học Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN NĂM 2016

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016...

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW

25/11/2016

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Tỉnh ủy Thanh Hóa

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn