Tin nhà trường > HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI, HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT CHỈ THỊ SỐ 05-CT/TW

25/11/2016

Đảng bộ trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 04-NQ/TU, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ Thanh Hóa

Thực hiện Kế hoạch số 28-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW,  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Kế hoạch số 29-KH/TU, ngày 12/9/2016 của Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện NQ số 04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh đến năm 2020” và NQ số 05-NQ/TU về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo vệ môi trường đến năm 2020, định hướng đến năm 2025”,

Ngày 28/10/2016, Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức Hội nghị triển khai học tập, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 04-NQ/TU, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ cho cán bộ Đảng viên, Công nhân viên trong toàn trường.

15133981_1136779376430204_1834047672_o

Các đại biểu về dự hội nghị

15205612_1136780789763396_106613035_o

Đồng chí Đặng Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường

 triển khai Chỉ thị 05-CT/TW

Tại Hội nghị đồng chí Đặng Xuân Cảnh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường đã tiến hành thông qua: triển khai học tập, quán triệt nội dung cơ bản của: Chỉ thị số 05-CT/TW,  ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị. Đồng chí Lê Lâm, Phó Bí thư Đảng bộ triển khai dự thảo Nghị quyết số 04-NQ/TU và Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh; Kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ trường thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị; dự thảo Kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ trường thực hiện NQ số 04 và NQ 05 của BCH Tỉnh uỷ.

Hội nghị đã tiến hành thảo luận và thống nhất các kế hoạch hành động của BCH Đảng bộ thực hiện Chỉ thị số 05 của Bội Chính trị, các Nghị quyết số 04, 05 của Tỉnh uỷ.

img_51541

Đồng chí Lê Lâm, Phó Bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng triển khai Nghị quyết

số 04 NQ/TU, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ Thanh Hóa

Thay mặt Ban Thường vụ Đảng uỷ, Ban Giám hiệu, đồng chí Đặng Xuân Cảnh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường đã kết luận Hội nghị, nhấn mạnh ý nghĩa, tầm quan trọng việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 04-NQ/TU, Nghị quyết số 05-NQ/TU của Tỉnh uỷ đối với Đảng bộ và nhân dân Thanh Hoá nói chung,  Đảng bộ trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn nói riêng; yêu cầu mỗi đồng chí Đảng uỷ viên, các ban chi uỷ, chi bộ, lãnh đạo các đơn vị, các đoàn thể cụ thể hoá để tổ chức thực hiện có hiệu quả trọng tâm công tác đã đề ra, tiếp tục triển khai sâu rộng, cụ thể, thiết thực đến toàn thể cán bộ, đảng viên, viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên toàn trường.

 

Tin liên quan

KẾ HOẠCH VỀ ỨNG DỤNG CNTT NĂM HỌC 2016 – 2017

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch ứng dụng Công nghệ thông tin năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐOÀN THANH NIÊN KHÓA IV NHIỆM KỲ 2017-2019

16/02/2017

Ban Chấp hành Đoàn trường lập kế hoạch tổ chức Đại hội Đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn khóa VI, nhiệm kỳ 2017 – 2019

THÔNG BÁO

05/12/2016

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

16/12/2016

Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức và người lao động về việc nghỉ Tết Dương lịch 2017

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ DẠY VÀ HỌC HỌC KÌ I NĂM HỌC 2016-2017

05/01/2017

Nhà trường thông báo tổ chức Hội nghị đánh giá hoạt động dạy và học Học kỳ 1 năm học 2016 - 2017

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN IV

08/02/2017

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy Sầm Sơn

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn