Cơ cấu tổ chức > Đoàn thanh niên > KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG NĂM 2016

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TÌNH NGUYỆN MÙA ĐÔNG NĂM 2016

10/01/2017

               BCH ĐOÀN TỈNH THANH HÓA                                                                ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

  BCH ĐOÀN TRƯỜNG DBĐH DÂN TỘC SẦM SƠN

Số: 54 -KH/ĐTN-CMTN                                                                          Sầm Sơn, ngày 24 tháng 12 năm 2016

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức hoạt động Tình nguyện mùa đông năm 2016

 Thực hiện Chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu niên năm học 2016 – 2017 của Đoàn trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Căn cứ Tờ trình ngày 24/12/2016 của BCH Đoàn trường về việc tổ chức hoạt động Tình nguyện mùa đông năm 2016 đã được Đảng ủy nhà trường phê duyệt.

BCH Đoàn trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động Tình nguyện mùa đông năm 2016, cụ thể như sau:

  1. Mục đích, yêu cầu:

– Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện đi đầu của tuổi trẻ trong các hoạt động do đoàn cấp trên tổ chức, đồng thời tạo không khí gần gũi, đoàn kết tương thân tương ái, giúp đỡ lần nhau trong tập thể các đoàn viên thanh niên trong nhà trường. Thiết thực hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo” .

– Tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên; củng cố, nâng cao chất lượng tổ chức Đoàn; khẳng định vị trí, vai trò của tổ chức Đoàn và đoàn viên, thanh niên trong xã hội.

– Thông qua hoạt động tình nguyện tại chỗ, tạo môi trường cho mọi đoàn viên, thanh niên rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; góp phần hình thành lớp thanh niên giàu lòng nhân ái, có ý thức tiết kiệm, đặc biệt có ý thức giữ gìn môi trường sạch đẹp. Hoạt động cần được triển khai sâu rộng và thu hút đông đảo lực lượng đoàn viên trong toàn trường tham gia, có tính hành động cao, đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả.

  1. Nội dung :

– Thực hiện công tác vệ sinh, trang trí, trồng mới và chăm sóc các bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên nhà trường.

– Chi đoàn khối học sinh thu gom, quyên góp phế liệu, giấy loại lập quỹ ủng hộ các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

– Trao quà tết hỗ trợ các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn.

  1. Chỉ tiêu cụ thể:

– 100%  đoàn viên là học sinh tham gia hoạt động tình nguyện.

– 100% các chi đoàn tham gia thu gom và quyên góp phế liệu, giấy loại.

– Trao quà tết hỗ trợ các đoàn viên thanh niên có hoàn cảnh khó khăn trong nhà trường.

  1. Tổ chức thực hiện

4.1. Thành phần tham gia: Đoàn viên trong toàn trường.

4.2. Thời gian thực hiện:

– Thời gian trang trí, trồng mới và chăm sóc bồn hoa cây cảnh: Từ ngày 27/12/2016 đến ngày 26/02/2017.

– Thời gian tập kết, thu gom phế liệu, giấy loại: 14h, ngày 15/01/2017.

4.3. Địa điểm:

– Địa điểm trang trí, trồng mới và chăm sóc bồn hoa cây cảnh: Khuôn viên nhà trường.

– Địa điểm tập kết, thu gom phế liệu, giấy loại: Sân trường khu B (khu vực gần nhà xe).

4.4. Phân công nhiệm vụ:

Ban Chuyên môn Tình nguyện: Trực tiếp chỉ đạo và kiểm tra kết quả thực hiện công tác vệ sinh, trang trí và trồng mới các bồn hoa cây cảnh của các chi đoàn học sinh. đôn đốc và kiểm tra kết quả thu gom của các chi đoàn khối học sinh. Lập danh sách các đoàn viên khó khăn nhận hỗ trợ của hoạt động.

Ban Tổ chức Văn phòng: Triển khai kế hoạch Tình nguyện mùa đông 2016 đến các Chi đoàn và đoàn viên.

 Ban Tuyên giáo: Triển khai, đôn đốc các Chi đoàn CB, GV thực hiện kế hoạch, kiểm tra kết quả thực hiện công tác vệ sinh, trang trí và trồng mới các bồn hoa cây cảnh của các chi đoàn cán bộ, giáo viên.

Ban Phong trào Thanh niên: Phối hợp đôn đốc, chỉ đạo các Chi đoàn khối học sinh thực hiện kế hoạch.

Tổ Tài chính: Giám sát quá trình thanh lý đồ thu gom.

Các Chi đoàn trực thuộc Đoàn trường:

Các Chi đoàn CB,GV:

– Tổ chức cho các đoàn viên thực hiện công tác vệ sinh, trang trí và trồng mới và chăm sóc các bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên khu A.

– Mỗi Chi đoàn cử 02 đoàn viên tham gia công tác tập kết đồ thu gom.

Các Chi đoàn học sinh:

– Khối A,C,D: Tổ chức cho các đoàn viên thực hiện công tác vệ sinh, trang trí và trồng mới và chăm sóc các bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên khu B.

– Khối B: Phối hợp với các chi đoàn CB, GV thực hiện công tác vệ sinh, trang trí và trồng mới và chăm sóc các bồn hoa cây cảnh trong khuôn viên khu A.

Tất cả các chi đoàn học sinh tham gia trực tiếp vào hoạt động thu gom, hoàn thành chỉ tiêu, tập kết đồ thu gom đúng thời gian, địa điểm.

Các Ban chuyên môn và chi đoàn trực thuộc nghiêm túc thực hiện theo Kế hoạch, trong quá trình thực hiện nếu khó khăn vướng mắc báo cáo thường trực đoàn trường xem xét giải quyết.

 

Nơi nhận:

– Đảng ủy (để B/c);

– Tỉnh đoàn Thanh Hoá (để B/c)

– Thường trực đoàn trường; (để biết)

– Các Ban CM (để thực hiện);

– Các chi đoàn (để thực hiện);

– Lưu VP.

 

                                             TM.BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                                             Bí thư

                                                             (đã ký)

                                                       Lê Văn Sơn

Tin liên quan

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CÁC CHI ĐOÀN KHỐI HỌC SINH

06/12/2016

Tổ chức Đại hội các Chi đoàn khối học sinh nhiệm kỳ 2016 - 2017

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC LỚP LÁI XE MÔTÔ HẠNG A1

16/12/2016

Nhằm bồi dưỡng cho đoàn viên thanh niên về luật lệ an toàn giao thông, ý thức và điều kiện tham gia giao thông theo quy định của pháp luật

ĐÊM LỬA TRẠI THÁNG 3

22/03/2017

Ngày 20/03/2017 BCH Đoàn trường dự bị đại học dân tộc sầm sơn

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG KHÓA VI, NHIỆM KỲ 2017 – 2019

03/04/2017

Ngày 1/4/2017 Đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

NỘI SAN “HÀNH KHÚC TUỔI XANH”

27/03/2017

Tháng ba lại về trong sức sống căng nồng của đất trời mùa xuân

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NĂM MỚI 2017

16/12/2016

Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi chào mừng năm mới 2017 đồng thời tạo sân chơi lành mạnh, giúp học sinh trong toàn trường có cơ hội giao lưu, học hỏi kinh nghiệm

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn