Tin nhà trường > KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI SẮC MÀU TOÁN HỌC

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC HỘI THI SẮC MÀU TOÁN HỌC

08/02/2017

                     BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                           CỘNG H̉A XĂ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN                          Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

         Số:  02/KH-DBĐHSS                                                                       Sầm Sơn, ngày 06 tháng 02 năm 2017  

KẾ HOẠCH

Tổ chức hội thi “Sắc màu toán học”

 

Căn cứ kế hoạch năm học số 32/KH-DBĐHSS ngày 07/9/2016 của Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về việc triển khai kế hoạch năm học 2016 – 2017.

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động ngoại khóa môn Toán dành cho học sinh khối A, B năm học 2016 – 2017, như sau:

 1. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
 2. Mục đích

– Nhằm tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho học sinh, giúp các em có cơ hội được giao lưu, trao đổi kiến thức bộ môn Toán.

– Thông qua Hoạt động ngoại khóa tạo không khí sôi nổi, thúc đẩy phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, giúp các em say mê, hứng thú học tập và tìm hiểu các kiến thức Toán học, góp phần nâng cao chất lượng bồi dưỡng dự bị đại học.

 1. Yêu cầu

Việc tổ chức Hoạt động ngoại khóa phải đảm bảo tính thiết thực, hiệu quả, an toàn, đúng nội dung, tạo được sức lan tỏa rộng lớn trong học sinh.

 1. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.
 2. Thời gian: – Ghép nhạc: 19h30 ngày 23/02/2017.

– Hội thi: 7h30 ngày 25/02/2017.

 1. Địa điểm:  Hội trường nhà đa năng

III. THÀNH PHẦN, NỘI DUNG, THỂ LỆ

 1. Thành phần tham gia: Học sinh khóa 14, khối A, B.

Thành lập 4 đội như sau:

– Đội 1: K14A1, K14A2

– Đội 2: K14A3 K14A4, K14B1

– Đội 3: K14B2, K14B3

– Đội 4: K14B4, K14B5

 1. Nội dung: Tìm hiểu kiến thức về Toán học.
 2. Hình thức:

          Phần 1. Khởi động:

Thông qua các hình thức thơ, ca hoặc sân khấu hóa tái hiện một sự kiện toán học hoặc xây dựng một câu chuyện về nhà toán học, các đội thi giới thiệu về đội mình. Tổng điểm tối đa cho mỗi đội trong phần thi khởi động là 30 điểm.

Phần 2.  Vượt chướng ngại vật

+ Mỗi đội chơi cử 3 đại diện tham gia trò chơi giải đáp ô chữ. Mỗi đội lần lượt chọn hàng ngang tương ứng với một câu hỏi. Đội trả lời đúng được 5 điểm, trả lời sai không có điểm.

+ Trả lời đúng từ khóa hàng dọc khi chưa lật hết các hàng ngang được 30 điểm, trả lời sai mất quyền chơi. Trả lời đúng từ khóa hàng dọc sau khi đã lật hết các câu hàng ngang được 10 điểm.

           Phần 3. Khám phá hình học

Mỗi đội cử ra 3 đại diện tham gia trò chơi.  Một đại diện miêu tả các tính chất của một mô hình hình học được chuẩn bị trước, sao cho các thành viên khác của đội đoán được. Mỗi đội được đoán 3 lần, mỗi hình đoán đúng được 10 điểm. Tổng điểm tối đa của phần thi này là 30 điểm.

          Phần 4. Về đích

Mỗi đội bốc thăm 01 gói câu hỏi và trả lời. Mỗi câu trả lời đúng được 10 điểm. Tổng điểm tối đa của mỗi đội trong phần thi về đích là 50 điểm.

 1. Cơ cấu giải thưởng

– 01 giải Nhất:                            500.000đ/giải

– 01 giải Nhì:                              400.000đ/giải

– 02 giải Ba:                              300.000đ/giải

 1. BAN TỔ CHỨC, BAN GIÁM KHẢO, BAN TRỌNG TÀI
 2. Ban tổ chức:

– Ông Đặng Xuân Cảnh, Hiệu trưởng                                            Trưởng ban

– Bà Trịnh Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng                                             Phó ban

– Ông Lê Lâm, Phó Hiệu trưởng                                                    Phó ban

– Ông Lê Văn Sơn, Trưởng phòng HCQT                                    Ban viên

– Bà Mai Thị Thanh, Tổ trưởng Tổ Xã hội                                     Ban viên

– Bà Nguyễn Thị Thu, Tổ trưởng Tổ Tự nhiên                               Ban viên

– Ông Chu Hồng Thắng, Phó trưởng phòng BD,QLCL               Ban viên

– Ông Mai Thanh Lâm, Trưởng phòng TCCB                              Ban viên

– Ông Nguyễn Duy Hải, Trưởng phòng KHTC                             Ban viên

– Ông Trần Minh Khôi, Trưởng phòng CTHS                              Ban viên

 1. Ban Giám khảo Hội thi:

– Bà Trịnh Thị Bạch Tuyết, Tổ phó Tổ Tự nhiên                      Trưởng ban

– Bà Lê Thị Thúy, Trưởng bộ môn Toán                                  Ban viên

– Ông Phạm Xuân Quỳnh, Phó Trưởng bộ môn Toán           Ban viên

 1. Ban Trọng Tài:

– Bà Mai Thị Tuyết Mai, Phó Trưởng bộ môn Toán             Trưởng ban

– Bà Trịnh Thị Hương, Giảng viên Toán                                 Ban viên

– Ông Trần Văn Tài, Giảng viên Toán                                    Ban viên

 1. Ban thư ký:

– Ông Lương Viết Mạnh, Phó trưởng bộ môn Vật lý, Trưởng ban

– Bà Nguyễn Thị Nhung, Phó trưởng bộ môn Tin học, ban viên

 1. Dẫn chương trình:

– Dẫn chương trình:  Ông Đỗ Hồng Thuận, Giảng viên Toán

                                    Bà Trịnh Thị Hồng Hạnh, Giảng viên Toán

– Nhạc công: Đ/c Lê Ngọc Vinh, Chuyên viên Phòng Công tác Học sinh.

 1. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ.
 2. Tổ Tự nhiên:

Xây dựng kế hoạch thực hiện; Chịu trách nhiệm xây dựng nội dung.

– Đôn đốc, theo dõi luyện tập của các đội thi.

– Lập dự trù kinh phí tổ chức hội thi.

 1. Phòng Kế hoạch tài chính:

Chuẩn bị kinh phí tổ chức hội thi

 1. Phòng Công tác học sinh:

– Chuẩn bị maket, âm thanh, loa đài, ánh sáng, nước uống, sắp xếp bàn ghế, ổn định tổ chức hội thi.

– Phối hợp Tổ Tự nhiên theo dõi đôn đốc học sinh luyện tập tham gia hội thi.

 1. Phòng Bồi dưỡng quản lý chất lượng:

Chuẩn bị máy tính, máy chiếu phục vụ hội thi

 1. Phòng Hành chính quản trị:

Đảm bảo công tác an ninh trật tự, chuẩn máy nổ phòng mất điện.

Yêu cầu các đơn vị Phòng, Tổ chuyên môn căn cứ kế hoạch tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo Hiệu trưởng xem xét, giải quyết.

Nơi nhận:                                                                                                                                         HIỆU TRƯỞNG

– Ban Giám hiệu;                                                                                                                                     Đã ký

– Các đơn vị Phòng, Tổ CM ( để thực hiện);

– Lưu VT.                                                                                                                                         Đặng Xuân Cảnh

Tin liên quan

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

19/10/2020

Từ ngày 14 đến 17/10/2020 Trường Dự bị Đại học

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG PHÒNG Ở VĂN HÓA

06/12/2016

Để thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”....

GIẢI CẦU LÔNG LẦN THỨ V, CHÀO MỪNG KỶ NIỆM 38 NĂM NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM

18/11/2020

Căn cứ Tờ trình của BCH Công đoàn Trường

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH K18 NĂM HỌC 2020 – 2021

04/12/2020

Ngày 03/12/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

24/11/2016

Ngày 21/11/2016, Chi bộ Khoa học – Xã hội và Chi bộ Hành chính – Quản trị

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn