Cơ cấu tổ chức > Phòng Bồi dưỡng Quản lý Chất lượng > PHÒNG BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

_mg_1075

PHÒNG BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

24/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Bồi dưỡng Quản lý Chất lượng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh; quản lý công tác bồi dưỡng dự bị đại học; nghiên cứu khoa học; thư viện; thiết bị thí nghiệm; hợp tác quốc tế và quản lý cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học.

2. Danh sách cán bộ Phòng Bồi dưỡng Quản lý Chất lượng:

         Thạc sỹ Chu Hồng Thắng

          Trưởng Phòng BDQLCL

_mg_1075

Tập thể cán bộ phòng BDQLCL

Tổng số cán bộ viên chức của phòng gồm 11 đồng chí, trong đó: 01 Tiến sĩ, 03 Thạc sỹ, 06 cử nhân, 02 trình độ khác.

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Chu Hồng Thắng Trưởng Phòng BDQLCL  
2 Nguyễn Thị Lập Chuyên viên  
3 Trần Văn Quang Tổ trưởng tổ LTV, TN & TBDH  
4  Lê Thị Thuỳ  Chuyên viên  
5 Lê Thị Hà Chuyên viên  
6 Đinh Thị Thanh Tổ trưởng tổ Giáo vụ  
7 Trần Thị Hồng Chuyên viên  
8  Nguyễn Thị Hải  Chuyên viên  
9  Bùi Thị Ph­ương Loan Cán sự  
10  Lê Thị Thúy  Chuyên viên  
11  Lê Thị Cẩm Nhung  Cán sự  
 

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn