Cơ cấu tổ chức > Phòng Bồi dưỡng Quản lý Chất lượng > PHÒNG BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

_mg_1075

PHÒNG BỒI DƯỠNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG

24/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Phòng Bồi dưỡng Quản lý Chất lượng:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tuyển sinh; quản lý công tác bồi dưỡng dự bị đại học; nghiên cứu khoa học; thư viện; thiết bị thí nghiệm; hợp tác quốc tế và quản lý cơ sở vật chất phục vụ hoạt động dạy và học.

2. Danh sách cán bộ Phòng Bồi dưỡng Quản lý Chất lượng:

         Thạc sỹ Chu Hồng Thắng

          Trưởng Phòng BDQLCL

_mg_1075

Tập thể cán bộ phòng BDQLCL

Tổng số cán bộ viên chức của phòng gồm 12 đồng chí, trong đó:  03 Thạc sỹ, 07 cử nhân, 02 trình độ khác.

STT Họ Và Tên Trình Độ Chức Danh Nghề Nghiệp
1. Chu Hồng Thắng Thạc sĩ  QLGD Trưởng phòng
2. Đinh Thị Thanh Cử nhân Tin học Phó trưởng phòng
3. Lê Thị Hà Thạc sỹ CNTT Tổ trưởng Tổ Giáo vụ
4. Nguyễn Thị Lập Cử nhân TLGD Chuyên viên
5. Trần Văn Quang Thạc sĩ QLGD Tổ trưởng tổ QLTV, TN & TBDH
6. Lê Thị Thuỳ Cử nhân Tiểu học Chuyên viên
7. Trần Thị Hồng CNSP Tiếng Pháp Chuyên viên
8. Nguyễn Thị Hải Cử nhân  Thông tin học Chuyên viên
9. Nguyễn Thị Hải Cử nhân SP Kỹ thuật Chuyên viên
10. Bùi Thị Ph­ương Loan Cao đẳng Tin học Cán sự
11. Lê Thị Thúy CNSP Sinh học Chuyên viên
12. Lê Thị Cẩm Nhung CĐ CNTB thí nghiệm Cán sự

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn