Cơ cấu tổ chức > Phòng Kế hoạch Tài chính > PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

_mg_1055

PHÒNG KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH

25/11/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Kế hoạch Tài chính:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác xây dựng kế hoạch, tiếp nhận, quản lý và sử dụng ngân sách được giao. Tham mưu với Hiệu trưởng về xây dựng công tác quản lý tài chính, kế toán, quản lý tài sản trong Nhà trường.

2. Danh sách cán bộ Phòng Kế hoạch Tài chính:

2424                      2323

Thạc sỹ Nguyễn Duy Hải                    Đồng chí Vũ Thành Chung

     Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính         Phó Trưởng phòng Kế hoạch Tài chính

_mg_1055

Tập thể cán bộ Phòng Kế hoạch Tài chính

Tổng số cán bộ viên chức của phòng là 06 đồng chí trong đó: 01 Thạc sỹ, 05 Cử nhân.

STT Họ Và Tên Trình Độ Chức Danh Nghề Nghiệp
1. Nguyễn Duy Hải Thạc sỹ QTKD Trưởng phòng
2. Vũ Thành Chung Cử nhân Kế toán Phó Trưởng phòng
3. Mã Thị Thuỷ Cử nhân thương mại Thủ quỹ
4. Nguyễn Xuân Khanh Cử nhân Kế toán Tổ phó tổ kế toán
5. Nguyễn Thị Nga Cử nhân Kế toán Kế toán viên
6. Hoàng Thị Nghĩa Cử  nhân Kế toán Kế toán viên

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn