_mg_1069

TỔ TỰ NHIÊN

25/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Tự nhiên:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn tự nhiên (Toán, Vật Lý, Hóa Học, Sinh Học, Tin Học, Giáo Dục Thể Chất), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong đơn vị theo nhiệm vụ quy định.

2. Danh sách Giảng viên của Tổ Tự nhiên:

        image183                      543

          Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu                    Tiến sĩ Thịnh Thị Bạch Tuyết

  Tổ trưởng Tổ Tự Nhiên                          Tổ phó Tổ Tự Nhiên 

_mg_1069

Tập thể giảng viên Tổ Tự nhiên

Tổng số giảng viên của Tổ là 46, trong đó: 02 Tiến sĩ, 29 Thạc sỹ, 15 Cử nhân.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng  
2 Thịnh Thị Bạch Tuyết Tổ phó  
3 Lê Thị Thuý Trưởng bộ môn Toán học  
4 Phạm Xuân Quỳnh Phó bộ môn Toán  
5 Mai Thị Tuyết Mai Phó bộ môn Toán học  
6 Trịnh Thị Hư­ơng Giảng viên Toán học  
7 Trần Thị Tình Giảng viên Toán học  
8 Đỗ Hồng Thuận Giảng viên Toán học  
9 Phùng Thị Khuyên Giảng viên Toán học  
10 Đặng Bá Đông Giảng viên Toán học  
11 Hoàng Lan Anh Giảng viên Toán học  
12 Nguyễn Thị Hằng Giảng viên Toán học  
13 Trần Văn Tài Giảng viên Toán học  
14 Hoàng Thị Huyền Giảng viên Toán học  
15 Đỗ Thị Nhung Giảng viên Toán học  
16 Lê Thị Thơm Giảng viên Toán học  
17 Đỗ Thị Mai Giảng viên Toán học  
18 Đàm Thị Hằng Giảng viên Toán học  
19 Trịnh Thị Hồng Hạnh Giảng viên Toán học  
20 L­ưu Thị Thuý Vân Trưởng bộ môn Sinh học  
21 Nguyễn Xuân Hư­ơng Giảng viên Sinh học  
22 Nguyễn Thị Phư­ơng Thảo Giảng viên Sinh học  
23 Lê Văn Nguyên Trưởng bộ môn Hoá học  
24 Trần Trọng Hải Giảng viên Hoá học  
25 Lê Thị Hoan Giảng viên Hoá học  
26 Trịnh Thị Quyên Giảng viên Hoá học  
27 Lê Doãn Ph­ương Giảng viên Hóa học  
28 Trịnh Thị Thu Giảng viên Hoá học  
29 Lê Mai Linh Giang Giảng viên Hóa học  
30 Ngô Thuỳ Linh Trưởng bộ môn Tin học  
31 Nguyễn Thị Nhung Phó bộ môn Tin học  
32 Hoàng Thị Phư­ợng Giảng viên Tin học  
33 Nguyễn Th­ương Huyền Giảng viên Tin học  
34 Hà Tuấn Việt Giảng viên Tin học  
35 Nguyễn Văn Thực Giảng viên Tin học  
36 Nguyễn Thị Nga Giảng viên Tin học  
37 Đặng Thị Phúc Trưởng bộ môn Vật lý  
38 L­ương Viết Mạnh Phó bộ môn Vật lý  
39 Nguyễn Thị H­ương Giảng viên Vật lý  
40 Mai Văn Tuấn Giảng viên Vật lý  
41 Mai Thị Thanh Giảng viên Vật lý  
42 Đỗ Thị Hoa Trưởng bộ môn GDTC  
43 Nguyễn Ngọc Tú Giảng viên GDTC  
44 Bùi Thị Thuý Giảng viên GDTC  
45 Đỗ Văn Hải Giảng viên GDTC  
46 Nguyễn Hải Thành Giảng viên GDTC  

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn