Cơ cấu tổ chức > Phòng Tổ chức Cán bộ > PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

24/11/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, công tác văn thư, lưu trữ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng.

 

 

2. Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ:

12Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu

 Trưởng phòng

 

 

57216681_2228236764106854_4826742371037216768_n

Tập thể cán bộ phòng TCCB

Tổng số cán bộ, viên chức gồm 05 đồng chí, trong đó có 02 Thạc sĩ, 03 đồng chí có trình độ Đại học.

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Hiếu Trưởng phòng TCCB
2 Trần Thị Hạnh Phó Trưởng phòng TCCB
3 La Thị Vui Chuyên viên
4 Nguyễn Thị Lập Chuyên viên
5 Trần Thị Hồng Chuyên viên
6 Mai Thị Thu Chuyên viên
7
Đỗ Thị Lý
Giáo viên GDKN

 

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn