Cơ cấu tổ chức > Phòng Tổ chức Cán bộ > PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

_mg_1061

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

24/11/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, công tác văn thư, lưu trữ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng.

 

 

2. Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ:

                     image153_2                                                 12

                       Thạc sỹ Mai Thanh Lâm                                               Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu

                       Trưởng phòng TCCB                                                   Phó Trưởng phòng TCCB

_mg_1061

Tập thể cán bộ phòng TCCB

Tổng số cán bộ, viên chức gồm 09 đồng chí, trong đó có 04 Thạc sĩ, 05 đồng chí có trình độ Đại học.

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Mai Thanh Lâm Trưởng phòng  
2 Nguyễn Văn Hiếu Phó phòng  
3 Đỗ Thị Lý Giảng viên GDCD  
4 Hà Anh Tuấn Tổ trưởng tổ  HCTT  
5 Mai Thị Thu Chuyên viên  
6 La Thị Vui Chuyên viên  
7 Nguyễn Thị Ph­ượng Chuyên viên  
8 Mai Thị Ph­ương Chuyên viên  
9 Nguyễn Thị Phương Chuyên viên  
 
 

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn