Cơ cấu tổ chức > Phòng Tổ chức Cán bộ > PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

_mg_1061

PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

24/11/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức Cán bộ:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác tổ chức cán bộ, thanh tra, pháp chế, công tác văn thư, lưu trữ, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng.

 

 

2. Danh sách cán bộ Phòng Tổ chức Cán bộ:

 

                                                                      Đồng chí Nguyễn Văn Hiếu

                                                                        Trưởng phòng TCCB

Tập thể cán bộ phòng TCCB

Tổng số cán bộ, viên chức gồm 05 đồng chí, trong đó có 02 Thạc sĩ, 03 đồng chí có trình độ Đại học.

 

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Văn Hiếu Trưởng phòng  
2 Đỗ Thị Lý Giảng viên GDCD  
3 Mai Thị Thu Chuyên viên  
4 La Thị Vui Chuyên viên  
5 Đặng Minh Nhâm Chuyên viên  
 
 
 

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn