Công đoàn

Công đoàn

09/06/2017 4188 Lượt xem

Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là một tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn trường luôn thực hiện tốt vai trò chăm lo và bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo và người lao động; tổ chức các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động mang tính xã hội rộng lớn trong toàn trường; tham gia quản lý, xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định, giữ vững khối đoàn kết nội bộ, cùng Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị của Đảng, Nhà nước, Bộ GD&ĐT giao về tạo nguồn đào tạo cán bộ cho khu vực miền núi, vùng dân tộc.

Số lượng Đoàn viên Công đoàn trong Nhà trường: 191 đồng chí

Ban Chấp hành Công đoàn gồm: 11 đồng chí trong đó có 01 đồng chí Chủ tịch, 01 đồng chí Phó Chủ tịch.

 

                  image152                          ma-thuy

              Đ/c Lê Văn Sơn, Chủ tịch Công Đoàn    Đ/c Mã Thị Thủy, Phó Chủ tịch Công Đoàn

18159395_1287925264648947_1938964206_o

BCH Công Đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022

Danh sách BCH Công đoàn khóa V, nhiệm kỳ 2017 – 2022:

1 Lê Văn Sơn Chủ tịch
2 Mã Thị Thủy Phó Chủ tịch
3 Mai Thị Thanh UV. BCH Công đoàn
4 Nguyễn Thị Hiền UV. BCH Công đoàn
5 Trần Văn Quang UV. BCH Công đoàn, Tổ trưởng tổ CĐBDQLCL
6 Chu Hồng Thắng UV. BCH Công đoàn
7 Nguyễn Thị Nga UV. BCH Công đoàn, Kế toán Công đoàn
8 Thịnh Thị Bạch Tuyết UV. BCH Công đoàn
9 Nguyễn Thị Phượng UV. BCH Công đoàn
10 Trần Thị Hạnh UV. BCH Công đoàn
11 Nguyễn Văn Hiếu UV. BCH Công đoàn, Chủ nhiệm UBKT

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn