Tin Tức > LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

LỊCH NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN

03/01/2017

 

         BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Số: 57/KH-DBĐHSS

 

               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                           Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                           Sầm Sơn, ngày 21 tháng 12  năm 2016

KẾ HOẠCH

Nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu (2017)

Căn cứ Điều 115, Bộ luật Lao động 2012;

Căn cứ Thông báo số 4699/TB-BLĐTB&XH, ngày 24/11/2016 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc nghỉ Lễ, Tết năm 2017 đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của cơ quan hành chính, sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội;

Căn cứ Kế hoạch số 32/KH-DBĐHSS ngày 07/9/2016 về kế hoạch năm học 2016 – 2017 và Thông báo về việc điều chỉnh kế hoạch năm học 2016 – 2017 của Hiệu trưởng Trường Dự bị đại học dân tộc Sầm Sơn;

Nhà trường thông báo kế hoạch nghỉ Tết Nguyên đán Đinh Dậu như sau:

  1. THỜI GIAN NGHỈ TẾT
  2. Đối với giảng viên thuộc Tổ chuyên môn:

Nghỉ từ ngày 23/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (tức từ ngày 26/12 năm Bính Thân đến hết ngày 09/01 năm Đinh Dậu).

  1. Đối với Ban Giám hiệu, cán bộ quản lý các đơn vị và nhân viên làm việc hành chính:

Nghỉ từ ngày 26/01/2017 đến hết ngày 01/02/2017 (tức từ ngày 29/12 năm Bính Thân đến hết ngày 05/01 năm Đinh Dậu).

  1. Đối với học sinh:

Nghỉ từ ngày 21/01/2017 đến hết ngày 05/02/2017 (từ ngày 24/12 năm Bính Thân đến hết ngày 09/01 năm Đinh Dậu). Ngày 06/02/2017 học sinh lên lớp học theo thời khóa biểu.

  1. CÔNG VIỆC TRƯỚC KHI NGHỈ TẾT
  2. Công tác trực cơ quan trong thời gian nghỉ tết.

1.1. Thành phần tham gia trực: Tổ Bảo vệ và cán bộ viên chức, người lao động của các đơn vị trực thuộc có nhà hoặc hộ khẩu thường trú ở Sầm Sơn, Quảng Xương, TP Thanh Hóa (trừ trường hợp ốm đau, thai sản, nuôi con nhỏ dưới 24 tháng tuổi và người có lý do chính đáng được Ban giám hiệu Nhà trường đồng ý cho nghỉ).

1.2. Các đơn vị gửi danh sách trực bảo vệ cơ quan, trực điện nước, trực văn thư về Phòng Hành chính quản trị trước 10h00’ ngày 16/01/2017.

1.3. Phòng Hành chính quản trị xếp lịch trực trình Ban Giám hiệu duyệt trước ngày 20/01/2017.

  1. Chuẩn bị chế độ tết và tổ chức đón năm mới tại cơ quan

– Phòng Tổ chức cán bộ phối hợp Phòng Kế hoạch tài chính chuẩn bị chế độ Tết Nguyên đán cho cán bộ, giảng viên, người lao động, cán bộ hưu trí.

– Phòng Hành chính quản trị phối hợp Phòng Kế hoạch tài chính chuẩn bị kinh phí phục vụ công tác tổ chức đón xuân năm mới tại cơ quan.

  1. Công tác cảnh quan môi trường, tài sản và tổ chức cho cán bộ, giảng viên, học sinh nghỉ tết

– Căn cứ lịch nghỉ tết các đơn vị xây dựng kế hoạch, triển khai cho cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh dọn vệ sinh môi trường sạch sẽ trong và xung quanh Trường, phòng làm việc, phòng học, phòng ở; tắt điện, khoá nước và niêm phong phòng làm việc, phòng học, phòng ở.

– Tổ chức cho cán bộ, giảng viên, người lao động và học sinh về nghỉ tết an toàn, tiết kiệm.

Yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, kịp thời báo cáo Ban Giám hiệu xem xét giải quyết.

 

Nơi nhận:                                                                                                                                  HIỆU TRƯỞNG

– Các đơn vị trực thuộc;

– Lưu: VT.                                                                                                                                       (Đã ký)

 

                                                                                                                                                  Đặng Xuân Cảnh

 

 

Tin liên quan

KHAI MẠC HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2017-2018

15/01/2018

Ngày 15/01/2018 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

27/04/2018

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM 2018

28/04/2018

Mẫu đơn đăng ký xét tuyển Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2019 – 2020

03/10/2019

Ngày 02/10/2019 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

LỄ KÝ KẾT NGHĨA VÀ GIAO LƯU VĂN NGHỆ CHÀO MỪNG XUÂN KỶ HỢI 2019!

28/01/2019

Được sự đồng ý của Đảng uỷ Trường

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn