Cơ cấu tổ chức > Phòng công tác học sinh > PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

_mg_1057

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

24/11/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Học sinh :

Phòng Công tác học sinh tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác học sinh trong phạm vi nhà trường nhằm tăng cường công tác giáo dục quản lý học sinh để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của trường. Tổ chức thực hiện các nội dung của công tác học sinh giúp học sinh học tập, rèn luyện đạt hiệu quả cao. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, tích cực, văn minh và an toàn.

2. Danh sách cán bộ Phòng Công tác Học sinh:

 

image196                   image197_2

    Thạc sỹ Nguyễn Thị Hiền                 Thạc sỹ Nguyễn Xuân Hòa

   Trưởng phòng Công tác Học Sinh      Phó Trưởng phòng Công tác Học Sinh

 _mg_1057

Tập thể cán bộ phòng Công tác Học sinh

Tổng số cán bộ viên chức của phòng là 32 trong đó: 08 Thạc sỹ, 13 Cử nhân, 11 trình độ khác.

STT Họ Và Tên Trình Độ Chức Danh Nghề Nghiệp
1. Nguyễn Thị Hiền Thạc sĩ Sinh học Trưởng phòng CT HS
2. Nguyễn Xuân Hoà Thạc sĩ TDTT Phó TP CT HS
3. Lại Thị Trang Thạc sĩ Lịch sử Chuyên viên
4. Trần Thị Hạnh Thạc sĩ QLGD Tổ trưởng tổ QLHS
5. Mai Thị Dung Cử nhân Ngoại ngữ Chuyên viên
6. Mai Thị Ngân Cử nhân Lịch sử Chuyên viên
7. Lê Thanh Hà Cử nhân Triết học Chuyên viên
8. Nguyễn Thị Hằng Cử nhân Toán Tin Chuyên viên
9. Lê Ngọc Vinh Cử nhân SP âm nhạc Chuyên viên
10. Nguyễn Thị Ngọc Ánh Thạc sĩ Ngữ văn Chuyên viên
11. Đỗ Thị Vân Anh Cử nhân SP Tiếng anh Chuyên viên
12. Lê Quốc Hư­ng Thạc sỹ Ngữ văn Tổ phó tổ QLHS
13. Trần Thị Hằng Cử nhân Toán học Chuyên viên
14. Nguyễn Thị Mai Cử nhân XD Đảng Chuyên viên
15. Lê Thị Mai Cử nhân Lịch sử Chuyên viên
16. Lê Thị Thu Ngà Thạc sĩ TLGD Chuyên viên
17. Mai Thị Chung Thạc sĩ Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn
18. Hà Anh Tuấn Cử nhân Luật Chuyên viên
19. Trần Đình Tiến Kỹ s­ư Lâm nghiệp Tổ trưởng tổ Bảo vệ
20. Cao Duy Lâm VH 12/12 Tổ phó tổ Bảo vệ
21. Ngô Đức Lân VH 12/12 Bảo vệ
22. Văn Đình Quang Cao đẳng CNTP Bảo vệ
23. Nguyễn Văn Thi CNKT Bảo vệ
24. Trần Thị Nhung Trung cấp Y Tổ phó tổ Y tế-VSHĐ
25. Lê Trọng Long Trung cấp Y Tổ trưởng tổ Y tế-VSHĐ
26. Phạm Thị Giang Trung cấp Y Nhân viên Y tế
27. Mã Thị Thuý Trung cấp Y Nhân viên Y tế
28. Nguyễn Thị Như­ Hoa Cử nhân QLGD Chuyên viên
29. D­ương Thị Hà Cao đẳng CNTP Cán sự
30. Trịnh Hùng Dũng Cử nhân CNTT Chuyên viên
31. Phạm Gia Hùng Cường Cử Nhân QTNL Chuyên viên
32. Hoàng Thị Tú CĐ Điều dưỡng Nhân viên y tế

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn