Cơ cấu tổ chức > Phòng công tác học sinh > PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

_mg_1057

PHÒNG CÔNG TÁC HỌC SINH

24/11/2016

1. Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Công tác Học sinh :

Phòng Công tác học sinh tham mưu giúp Hiệu trưởng về công tác học sinh trong phạm vi nhà trường nhằm tăng cường công tác giáo dục quản lý học sinh để đảm bảo và nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của trường. Tổ chức thực hiện các nội dung của công tác học sinh giúp học sinh học tập, rèn luyện đạt hiệu quả cao. Xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thân thiện, tích cực, văn minh và an toàn.

2. Danh sách cán bộ Phòng Công tác Học sinh:

 

image196                   image197_2

    Thạc sỹ Nguyễn Thị Hiền                 Thạc sỹ Nguyễn Xuân Hòa

   Trưởng phòng Công tác Học Sinh      Phó Trưởng phòng Công tác Học Sinh

 _mg_1057

Tập thể cán bộ phòng Công tác Học sinh

Tổng số cán bộ viên chức của phòng là 33 trong đó: 09 Thạc sỹ, 13 Cử nhân, 06 trình độ khác.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
 
     1 Nguyễn Thị Hiền Trưởng phòng CT HS  
     2 Nguyễn Xuân Hoà Phó TP CT HS  
     3 Tr­ương Như­ Phong Tổ trưởng tổ QLHS  
     4 Trần Thị Hạnh Tổ phó tổ QLHS  
     5 Lê Quốc Hư­ng Tổ phó tổ QLHS  
     6 Mai Thị Dung Chuyên viên  
     7 Mai Thị Ngân Chuyên viên  
     8 Lê Thanh Hà Chuyên viên  
9 Nguyễn Thị Hằng Chuyên viên  
10 Lê Ngọc Vinh Chuyên viên  
11 Nguyễn Thị Ngọc Ánh Chuyên viên  
12 Đỗ Thị Vân Anh Chuyên viên  
13 Lại Thị Trang Chuyên viên  
14 Trần Thị Hằng Chuyên viên  
15 Nguyễn Thị Mai Chuyên viên  
16 Lê Thị Mai Chuyên viên  
 17 Hà Anh Tuấn  Chuyên viên
18 Nguyễn Thị Hải Chuyên viên  
19 Mai Thị Chung Giảng  viên  
20 Lê Trọng Long Tổ Trưởng tổ Y tế-VSHĐ  
21 Trần Thị Nhung Tổ Phó tổ Y tế-VSHĐ  
22 Phạm Thị Giang Nhân viên Y tế  
23 Mã Thị Thuý Nhân viên Y tế  
24 Hoàng Thị Tú Nhân viên Y tế  
25 D­ương Thị Hà Cán sự  
26 Trịnh Hùng Dũng Chuyên viên  
27 Phạm Gia Hùng Cường Chuyên viên  
28 Nguyễn Thị Như­ Hoa Chuyên viên  

29   Trần Đình Tiến                          Tổ trưởng tổ Bảo vệ 

30   Cao Duy Lâm                            Tổ phó tổ Bảo vệ 

31   Ngô Đức Lân                             Bảo vệ 

32   Văn Đình Quang                        Bảo vệ 

33    Nguyễn Văn Thi                        Bảo vệ 

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn