_mg_1067

TỔ XÃ HỘI

25/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Xã hội:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn xã hội (Ngữ văn, Tiếng việt, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, GDCD), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

2. Danh sách Giảng viên của Tổ Xã hội:

image192                 4321

      Thạc sỹ Mai Thị Thanh              Thạc sỹ Phạm Nguyên Thắng

                                       Tổ trưởng Tổ Xã Hội                        Tổ phó Tổ Xã Hội

_mg_1067

Tập thể giảng viên Tổ Xã hội

Tổng số giảng viên trong Tổ là 37, trong đó: 30 Thạc sỹ, 07 Cử nhân.

STT Họ Và Tên Trình Độ Chức Danh nghề nghiệp
1. Mai Thị Thanh Thạc sĩ Lịch Sử Tổ trưởng
2. Phạm Nguyên Thắng Thạc sĩ Ngữ văn Tổ phó
3. Hà Thị Thu Hiền Thạc sĩ Ngữ văn Trưởng bộ môn Ngữ văn
4. Mai Ngọc Lê Thạc sĩ Ngữ văn Phó bộ môn Ngữ văn
5. Bùi Thị Dung Thạc sĩ Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn
6. Lê Thị Thuỳ Nga Thạc sĩ Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn
7. Phạm Thị Phư­ợng Thạc sĩ Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn
8. Nguyễn Thị Oanh Thạc sĩ Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn
9. Vũ Thị Minh Hải Thạc sĩ Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn
10. Trần Thị H­ương Thạc sĩ Ngữ Văn Giáo viên Ngữ văn
11. Đặng Thị Hạnh Thạc sĩ Ngữ văn Giáo viên Ngữ  văn
12. Hà Thị Dung Thạc sĩ Ngữ Văn Giáo viên Ngữ văn
13. Lê Thị Viên Thạc sĩ Ngữ văn Giáo viên Ngữ văn
14. Đỗ Thị Hồng Thắm Thạc sĩ Địa lý Trưởng bộ môn Địa Lý
15. Lê Thị Lan H­ương Thạc sĩ  Địa lý Giáo viên Địa Lý
16. Lê Thị Nga Thạc sĩ  Địa lý Giáo viên Địa lý
17. Lê Thị Ngọc Thạc sĩ Địa lý Giáo viên Địa lý
18. Lê Thị Giang Thạc sĩ Lịch sử Trưởng bộ môn tổ Lịch sử
19. Thiều Thị Vóc Thạc sĩ Lịch sử Giáo viên Lịch sử
20. Lê Thị Quý Thạc sĩ Lịch sử Giáo viên Lịch sử
21. Nguyễn Thị Ánh Dương Thạc sĩ Lịch sử Giáo viên Lịch sử
22. Nguyễn Thị Thu Thuỷ Thạc sĩ  Lịch sử Giáo viên Lịch sử
23. Trần Thị Thủy Cử Nhân KH Lịch sử Giáo viên Lịch sử
24. Trần Thị Ph­ương Hoa Thạc sĩ Ngoại ngữ Trưởng bộ môn  Ngoại ngữ
25. L­ưu Thị Ph­ương Liên Cử nhân Tiếng anh Phó bộ môn Ngoại ngữ
26. Cao Thị Lý Cử nhân Anh văn Giáo viên Ngoại ngữ
27. Bùi Thị Tâm Cử nhân Ngoại ngữ Giáo viên Ngoại ngữ
28. Lê Thị Thu Hư­ơng Thạc sĩ Tiếng anh Giáo viên Ngoại ngữ
29. Lê Thị Thuý Cử nhân SP Tiếng anh Giáo viên Ngoại ngữ
30. Lê Thị Huyền Thạc sĩ  Ngoại ngữ Giáo viên Ngoại ngữ
31. Nguyễn Quỳnh Lê Thạc sĩ  Tiếng anh Giáo viên Ngoại ngữ
32. Cao Thị Hằng Thạc sĩ  Ngoại ngữ Giáo viên Ngoại ngữ
33. Lê Thị Minh Đức Thạc sĩ Tiếng Anh Giáo viên ngoại ngữ
34. Khổng Văn  Hậu Cử nhân SP Tiếng anh Giáo viên Ngoại ngữ
35. Đỗ Thị Thuỳ Linh Cử nhân SP Tiếng anh Giáo viên Ngoại ngữ
36. Trần Thị Thu Trang Thạc sĩ GDCT Giáo viên GDCD
37. Cao Thị Nguyệt Thạc sĩ Triết Giáo viên GDCD

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn