Tin Tức > TỔ VĂN

TỔ VĂN

25/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Xã hội:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Ngữ văn và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

2. Danh sách Giảng viên của Tổ Văn:   

Tổng số giảng viên trong Tổ là 35, trong đó: 28 Thạc sỹ, 07 Cử nhân.

STT Họ Và Tên Chức vụ
1 Bùi Thị Dung Tổ trưởng
2 Lê Thị Thuỳ Nga Giáo viên Ngữ văn
3 Phạm Thị Phư­ợng Giáo viên Ngữ văn
4 Nguyễn Thị Oanh Giáo viên Ngữ văn
5 Vũ Thị Minh Hải Giáo viên Ngữ văn
6 Trần Thị H­ương Giáo viên Ngữ văn
7 Đặng Thị Hạnh Giáo viên Ngữ  văn
8 Lê Thị Viên Giáo viên Ngữ văn

Tin liên quan

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN

24/06/2017

Thực hiện các Quyết định số 809, 810, 811-QĐ/TU ngày 03/6/2017

THÔNG BÁO NHẬP HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

28/09/2021

Thông báo nhập học năm học 2021 - 2022

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

19/10/2020

Từ ngày 14 đến 17/10/2020 Trường Dự bị Đại học

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

18/11/2021

Hiệu trưởng trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn quyết định

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn