_mg_1067

TỔ XÃ HỘI

25/11/2016

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Xã hội:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn xã hội (Ngữ văn, Tiếng việt, Lịch sử, Địa lý, Ngoại ngữ, GDCD), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong tổ theo nhiệm vụ quy định.

2. Danh sách Giảng viên của Tổ Xã hội:

image192                 4321

      Thạc sỹ Mai Thị Thanh              Thạc sỹ Phạm Nguyên Thắng

                                       Tổ trưởng Tổ Xã Hội                        Tổ phó Tổ Xã Hội

_mg_1067

Tập thể giảng viên Tổ Xã hội

Tổng số giảng viên trong Tổ là 41, trong đó: 27 Thạc sỹ, 14 Cử nhân.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Mai Thị Thanh Tổ trưởng
2 Phạm Nguyên Thắng Tổ phó
3 Hà Thị Thu Hiền Trưởng bộ môn Ngữ văn
4 Mai Ngọc Lê Phó bộ môn Ngữ văn
5 Bùi Thị Dung Giảng viên Ngữ văn
6 Lê Thị Thuỳ Nga Giảng viên Ngữ văn
7 Phạm Thị Phư­ợng Giảng viên Ngữ văn
8 Nguyễn Thị Oanh Giảng viên Ngữ văn
9 Vũ Thị Minh Hải Giảng viên Ngữ văn
10 Mai Thị Khuyến Giảng viên Ngữ văn
11 Trần Thị H­ương Giảng viên Ngữ văn
12 Đặng Thị Hạnh Giảng viên Ngữ  văn
13 Hà Thị Dung Giảng viên Ngữ văn
14 Lê Thị Viên Giảng viên Ngữ văn
15 Cao Thị Hiền Giảng viên Ngữ văn
16 Đỗ Thị Hồng Thắm Trưởng bộ môn Địa Lý
17 Lê Thị Lan H­ương Giảng viên Địa Lý
18 Lê Thị Nga Giảng viên Địa lý
19 Lê Thị Ngọc Giảng viên Địa lý
20 Trần Thị Vân Giảng viên Địa lý
21 Lê Thị Giang Trưởng bộ môn tổ Lịch sử
22 Thiều Thị Vóc Giảng viên Lịch sử
23 Lê Thị Quý Giảng viên Lịch sử
24 Nguyễn Thị Ánh Dương Giảng viên Lịch sử
25 Nguyễn Thị Thu Thuỷ Giảng viên Lịch sử
26 Trần Thị Thủy Giảng viên Lịch sử
27 Trần Thị Ph­ương Hoa Trưởng bộ môn  Ngoại ngữ
28 L­ưu Thị Ph­ương Liên Phó bộ môn Ngoại ngữ
29 Cao Thị Lý Giảng viên Ngoại ngữ
30 Bùi Thị Tâm Giảng viên Ngoại ngữ
31 Lê Thị Thu Hư­ơng Giảng viên Ngoại ngữ
32 Lê Thị Thuý Giảng viên Ngoại ngữ
33 Lê Thị Huyền Giảng viên Ngoại ngữ
34 Nguyễn Quỳnh Lê Giảng viên Ngoại ngữ
35 Cao Thị Hằng Giảng viên Ngoại ngữ
36 Lê Thị Minh Đức Giảng viên ngoại ngữ
37 Khổng Văn  Hậu Giảng viên Ngoại ngữ
38 Đỗ Thị Thuỳ Linh Giảng viên Ngoại ngữ
39 Tống Thị Nhung Trưởng bộ môn GDCD
40 Trần Thị Thu Trang Giảng viên GDCD
41 Cao Thị Nguyệt Giảng viên GDCD
 
 

 

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn