Tin nhà trường > TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

1111

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

19/10/2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020- 2021, Từ ngày 14 đến 17/10/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh” năm học 2020- 2021 với mục đích:

– Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục đến học sinh.

– Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ; ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về bồi dưỡng dự bị đại học; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh;

– Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; nhiệm vụ của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Một số hình ảnh của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:

1

Toàn cảnh hội trường 

3

Ông Đặng Xuân Cảnh Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu quá trình phát triển Nhà trường và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020- 2021

33

Ông Lê Lâm Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

4

Bà Trịnh Thị Hoa, Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phổ biến “Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học

6

Ông Nguyễn Xuân Hoà, Bí thư Đoàn trường triển khai Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021

 

Tin liên quan

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT I NĂM HỌC 2020 – 2021

06/10/2020

Căn cứ kết quả xét tuyển học sinh dự bị

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN NĂM 2016

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016...

QUYẾT ĐỊNH PHÊ DUYỆT DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN BỔ SUNG NĂM 2018

10/10/2018

Xét đề nghị của Thường trực Hội đồng tuyển sinh

HỘI NGHỊ CHUYÊN ĐỀ “NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG SINH HOẠT CHI BỘ”

10/07/2017

Ngày 30/6/2017 Đảng bộ Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

NGÀY HỘI NÓI TIẾNG ANH VÀ ĐỒNG DIỄN AEROBICS

27/03/2018

Đổi mới hình thức tổ chức học tập cho học sinh dự bị đại học

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC DIỄN ĐÀN ĐỐI THOẠI HIỆU TRƯỞNG VỚI CÁN BỘ, GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH

16/12/2016

Nhà trường xây dựng Kế hoạch tổ chức Diễn đàn đối thoại Hiệu trưởng với cán bộ, giáo viên và học sinh, học kỳ I năm học 2016-2017

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn