Tin nhà trường > TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

1111

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

19/10/2020

Thực hiện Kế hoạch năm học 2020- 2021, Từ ngày 14 đến 17/10/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh” năm học 2020- 2021 với mục đích:

– Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục đến học sinh.

– Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ; ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về bồi dưỡng dự bị đại học; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh;

– Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2020 – 2021; nhiệm vụ của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

Một số hình ảnh của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:

1

Toàn cảnh hội trường 

3

Ông Đặng Xuân Cảnh Bí thư Đảng ủy- Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu quá trình phát triển Nhà trường và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020- 2021

33

Ông Lê Lâm Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường Triển khai Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị khóa XII “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”

4

Bà Trịnh Thị Hoa, Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường phổ biến “Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học

6

Ông Nguyễn Xuân Hoà, Bí thư Đoàn trường triển khai Chương trình Công tác Đoàn và phong trào thanh niên năm học 2020 – 2021

 

Tin liên quan

THÔNG BÁO TUYỂN SINH NĂM HỌC 2018-2019

27/04/2018

Căn cứ Thông tư số 26/2016/TT-BGDĐT

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017-2022

25/04/2017

Ngày 21/04/2017, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

16/02/2017

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên nhà trường về truyền thống tốt đẹp...

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

06/03/2020

Từ ngày 19/01/2020 đến ngày 19/02/2020

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC, ĐỐI THOẠI HIỆU TRƯỞNG

06/02/2018

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức hội nghị

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn