Tin nhà trường > GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH K18 NĂM HỌC 2020 – 2021

7

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH K18 NĂM HỌC 2020 – 2021

04/12/2020

Thực hiện Kế hoạch số 21/KH-DBĐHSS ngày 30/09/2020 của Hiệu trưởng Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2020 – 2021.

Ngày 03/12/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức giáo dục hướng nghiệp cho học sinh khóa 18, năm học 2020 – 2021 nhằm mục đích:

  • Cung cấp thông tin về các ngành, chuyên ngành đào tạo của các trường đại học, giúp học sinh nâng cao hiểu biết về các ngành nghề trong xã hội.
  • Giáo dục, tư vấn hướng nghiệp, giúp học sinh nhận thức đúng đắn, có lựa chọn sáng suốt về ngành, nghề phù hợp với năng lực, sở trường và nguyện vọng của bản thân, gia đình, đáp ứng nhu cầu của xã hội.

Những nội dung cụ thể của buổi hoạt động hướng nghiệp:

  1. Hoạt động 1: Giáo dục định hướng nghề nghiệp

– Thực trạng lựa chọn nghề nghiệp của học sinh THPT nói chung và học sinh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn nói riêng hiện nay.

  – Phân tích và dự báo xu hướng phát triển của một số ngành nghề trong tương lai gần.

  – Định hướng lựa chọn nghề nghiệp cho học sinh khóa 18.

  1. Hoạt động 2: Tư vấn hướng nghiệp cho học sinh

Bước 1. Thu thập và phân tích thông tin của học sinh.

Bước 2. Đánh giá năng lực học sinh.

Bước 3. Phân tích các yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến sự lựa chọn ngành nghề.

Bước 4. Định hướng nghề nghiệp cụ thể cho từng học sinh.

Hoạt động giáo dục hướng nghiệp được diễn ra nghiêm túc, thiết thực, hiệu quả, thu hút được sự tham gia đông đảo của giáo viên và học sinh.

Một số hình ảnh của hoạt động hướng nghiệp:

1 2

Toàn cảnh của hoạt động giáo dục hướng nghiệp

3 4 5

Các tiết mục văn nghệ chào mừng buổi giáo dục hướng nghiệp

6

Học sinh K18 sôi nổi tích cực tham gia hoạt động giáo dục hướng nghiệp

Tin liên quan

HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI NGHỊ QUYẾT HỘI NGHỊ LẦN IV

08/02/2017

Thực hiện Kế hoạch số 50-KH/TU, ngày 11/01/2017 của Ban Thường vụ Thị ủy Sầm Sơn

Tổ chức tập huấn kiểm tra, đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

18/11/2016

Nhà trường triển khai kế hoạch tổ chức tập huấn về đổi mới kiểm tra...

KẾ HOẠCH CÔNG KHAI MINH BẠCH TÀI SẢN NĂM 2016

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 và báo cáo kết quả minh bạch tài sản, thu nhập năm 2016...

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

16/02/2017

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên nhà trường về truyền thống tốt đẹp...

PHÁT ĐỘNG PHONG TRÀO XÂY DỰNG PHÒNG Ở VĂN HÓA

06/12/2016

Để thực hiện tốt phong trào xây dựng “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”....

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

06/12/2016

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn