Tin Tức > ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG

ĐH CHi bộ Tự nhiên

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC ĐẢNG BỘ NHÀ TRƯỜNG

10/07/2017

Thực hiện hướng dẫn số 180-HD/ĐU ngày 20/4/2017 của Đảng ủy Trường DBĐH Dân tộc Sầm Sơn về việc hướng dẫn đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Trường dự bị Đại học dân tộc Sầm Sơn, nhiệm kỳ 2017-2020.

Trong thời gian từ ngày 08/6/2017 đến 29/6/2017, các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Nhà trường tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

Nhiệm vụ của Đại hội là đánh giá tổng kết công tác Đảng trong nhiệm kỳ 2015-2017 và đề ra mục tiêu phương hướng và những giải pháp thực hiện trong nhiệm kỳ 2017-2020; Bầu cấp ủy, Bí thư, Phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2017-202.

Ngày 08/6/2017 Đại hội Chi bộ khoa học Tự nhiên được chọn là Đại hội điểm. Bầu đ/c Nguyễn Thị Thu giữ chức vụ Bí thư; đ/c Lê Văn Nguyên giữ chức vụ Phó Bí thư; đ/c Đặng Thị Phúc giữ chức vụ chi ủy viên.

Ngày 16/6/2017 Đại hội Chi bộ khoa học Xã hội. Bầu đ/c Mai Thị Thanh giữ chức vụ Bí thư; đ/c Trần Thị Phương Hoa giữ chức vụ Phó Bí thư; đ/c Phạm Nguyên Thắng giữ chức vụ Chi ủy viên.

Ngày 20/6/2017 Đại hội Chi bộ Hành chính quản trị. Bầu đ/c Lê Văn Sơn giữ chức vụ Bí thư; đ/c Cao Duy Lâm giữ chức vụ Phó Bí thư.

Ngày 21/6/2017 Đại hội Chi bộ Công tác học sinh. Bầu đ/c Nguyễn Thị Hiền giữ chức vụ Bí thư; đ/c Nguyễn Xuân Hòa giữ chức vụ Phó Bí thư; đ/c Trương Như Phong giữ chức vụ Chi ủy viên.

Ngày 23/6/2017 Đại hội Chi bộ Tổ chức cán bộ. Bầu đ/c Nguyễn Văn Hiếu giữ chức vụ Bí thư; đ/c Nguyễn Thị Phượng giữ chức vụ Phó Bí thư.

Ngày 27/6/2017 Đại hội Chi bộ Kế hoạch Tài chính. Bầu đ/c Mã Thị Thủy giữ chức vụ Bí thư; đ/c Nguyễn Duy Hải giữ chức vụ Phó Bí thư.

Ngày 29/6/2017 Đại hội Chi bộ Bồi dưỡng quản lý chất lượng. Bầu đ/c Chu Hồng Thắng giữ chức vụ Bí thư; đ/c Đinh Thị Thanh giữ chức vụ Phó Bí thư; đ/c Trần Văn Quang giữ chức vụ chi ủy viên.

Một số hình ảnh của Đại hội:

19866963_1917467651826924_755308596_o

Đại hội Chi bộ Khoa học Tự nhiên

ĐH Chi bộ Xã hội

Đại hội Chi bộ Khoa học Xã hội

19840133_1358615184246621_616255236_o

Đại hội Chi bộ Hành chính Quản trị

ĐH chi bộ CTHS

Đại hội Chi bộ Công tác Học sinh

ĐH Chi bộ Tổ chức

Đại hội Chi bộ Tổ chức Cán bộ

ĐH Chi Bộ Tài Chính

Đại hội Chi bộ Kế hoạch Tài chính

ĐH Chi bộ Bồi dưỡng

Đại hội Chi bộ Bồi dưỡng Quản lý Chất lượng

 

Tin liên quan

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN

18/12/2018

Thực hiện kế hoạch số 40/KH – DBDHSS

HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG NĂM 2018 – 2019

18/03/2019

Ngày 01/03/2019 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức hội thi

HỘI NGHỊ TỌA ĐÀM CHƯƠNG TRÌNH KHUNG CÁC MÔN DBĐH

07/07/2017

Được sự thống nhất của lãnh đạo các trường DBĐH

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC NĂM HỌC 2017-2018

27/11/2017

Ngày 25/11/2017, Trường Dự bị Đại học

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn