Tin Tức > TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2018 – 2019

43687664_334170037335520_5850037978784595968_n

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2018 – 2019

10/10/2018

Thực hiện Kế hoạch năm học số 21/KH-DBĐHSS ngày 07/9/2018 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- học sinh” năm học 2018- 2019 nhằm mục đích:

– Nâng cao nhận thức của học sinh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị kịp thời, đầy đủ một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo.

– Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ; ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về bồi dưỡng dự bị đại học; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh;

– Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019; nhiệm vụ của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Một số hình ảnh của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:

43518800_2133157820280350_8682059153713135616_n

Tiến sĩ Lê Lâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường. Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và thứ 7. Quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Quyết định số 410/QĐ- BGDĐT

43494451_2172791156313136_7021977147606564864_n

Tiến sĩ Trịnh Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường triển khai các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Phổ biến “Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.

43493543_185300752366962_2138288376422334464_n

Toàn cảnh buổi sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2018 – 2019

 

 

 

Tin liên quan

CÁC HOẠT ĐỘNG THIẾT THỰC CHÀO MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8/3

08/03/2018

Công Đoàn, Đoàn Thanh Niên Nhà trường phối hợp tổ chức

KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LLCT DÀNH CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG NĂM 2020

19/06/2020

Sáng ngày 08/6/2020, được sự đồng ý

Tổ chức tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2016 – 2017

12/12/2016

Tổ chức tập huấn đổi mới kiểm tra đánh giá học sinh năm học 2016 - 2017

ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ NHIỆM KỲ 2020 – 2025

06/03/2020

Từ ngày 19/01/2020 đến ngày 19/02/2020

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG ĐỢT I NĂM HỌC 2020 – 2021

06/10/2020

Căn cứ kết quả xét tuyển học sinh dự bị

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn