Tin Tức > TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2018 – 2019

43687664_334170037335520_5850037978784595968_n

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2018 – 2019

10/10/2018

Thực hiện Kế hoạch năm học số 21/KH-DBĐHSS ngày 07/9/2018 của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân- học sinh” năm học 2018- 2019 nhằm mục đích:

– Nâng cao nhận thức của học sinh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị kịp thời, đầy đủ một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế, chính sách đổi mới giáo dục và đào tạo.

– Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ; ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về bồi dưỡng dự bị đại học; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh;

– Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2018-2019; nhiệm vụ của học sinh nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Một số hình ảnh của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:

43518800_2133157820280350_8682059153713135616_n

Tiến sĩ Lê Lâm, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường. Học tập, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 và thứ 7. Quán triệt các nhiệm vụ, giải pháp triển khai Quyết định số 410/QĐ- BGDĐT

43494451_2172791156313136_7021977147606564864_n

Tiến sĩ Trịnh Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường triển khai các quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục. Phổ biến “Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học.

43493543_185300752366962_2138288376422334464_n

Toàn cảnh buổi sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2018 – 2019

 

 

 

Tin liên quan

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2019 – 2020

24/10/2019

Hòa trong không khí cả nước tưng bừng bước vào năm học mới

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2021 – 2022

20/07/2021

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo tuyển sinh

HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC, HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017

18/01/2017

Nhà trường triển khai hội nghị đánh giá hoạt động dạy và học học kỳ I

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn