Tin hoạt động học viên > TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PCCC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2020

130757233_723629711611819_1873176440749040556_n

TUYÊN TRUYỀN KIẾN THỨC PHÁP LUẬT VỀ PCCC VÀ THỰC TẬP PHƯƠNG ÁN CHỮA CHÁY, CỨU NẠN CỨU HỘ NĂM 2020

15/12/2020

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29/6/2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật phòng cháy chữa cháy năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 79/2014/NĐ-CP ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành chi tiết một số điều của Luật PCCC và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật PCCC;

Căn cứ Thông tư số 66/2014/TT-BCA ngày 16/02/2014 của Bộ Công an quy định chi tiết thi hành một số Điều của Nghị định số 79/2014/NĐ-CP;

Căn cứ Nghị định số 83/2017/NĐ-CP ngày 18/7/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứ nạn, cứu hộ của lực lượng PCCC;

Thực hiện tờ trình ngày 06/11/2020 đã được Ban Giám hiệu Nhà trường phê duyệt về việc tổ chức tuyên truyền, huấn luyện nghiệp vụ và diễn tập PCCC&CNCH năm 2020;

Ngày 11/12/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức tuyên truyền và thực tập phương án chữa cháy với nội dung cụ thể như sau:

  1. Tuyên truyền giới thiệu các văn bản quy phạm pháp luật về công tác PCCC&CNCH; các kiến thức cơ bản trong công tác đảm bảo an toàn về PCCC và CNCH; cách sử dụng các trang thiết bị, phương tiện chữa cháy ban đầu và cách xử lý các tình huống khi xảy ra cháy nổ, tai nạn sự cố.
  2. Hướng dẫn cán bộ giáo viên, công nhân viên và học sinh các cách thoát nạn khi gặp tai nạn sự cố xảy ra trong cách tình huống cụ thể.
  3. Diễn tập phương án chữa cháy giả định.

Một số hình ảnh tại buổi tuyên truyền:

130754252_2503180249982326_1993874157113802551_n

Toàn cảnh tại buổi tuyên truyền và thực tập phương án phòng cháy chữa cháy

130875459_860877804677134_5189603080968861860_n 131077738_396800241666685_6138773675065586140_n 131249776_847029832729137_4908044771066891662_n 131747868_143531147287310_1254012326749669763_n

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tại buổi tuyên truyền và thực tập phương án PCCC

131061195_4139864542710472_9130692330589231375_n

TS Trịnh Thị Hoa, Phó Hiệu trưởng nhà trường phát biểu khai mạc buổi tuyên truyền

131382432_1015380778973075_9009152393797681081_n 131394268_803047253808799_7811492434469177707_n 131443991_393044661930267_5221342387003526309_n

Học sinh K18 sôi nổi tham gia trả lời và thực tập các phương án phòng cháy chữa cháy 

Tin liên quan

THÔNG BÁO TUYỂN SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2020 -2021

28/07/2020

Trường DBĐH Dân tộc Sầm Sơn thông báo tuyển sinh

THÔNG BÁO THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM THI THỰC HÀNH VÒNG 2 XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021

12/11/2021

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo:

ĐẠI HỘI HỘI CỰU CHIẾN BINH KHÓA III, NHIỆM KỲ 2017-2022

25/04/2017

Ngày 21/04/2017, Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn