Tin nhà trường > KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

KẾ HOẠCH TỔ CHỨC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY 8/3

16/02/2017

       BCH CÔNG ĐOÀN – ĐOÀN THANH NIÊN

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                 Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 56 /KH-LN                                                                Sầm Sơn, ngày  14 tháng 02 năm 2017

KẾ HOẠCH

V/v tổ chức các hoạt động chào mừng ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017

Thiết thực hưởng ứng Ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3/2017. BCH Công đoàn và BCH Đoàn Thanh niên xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động chào mừng như sau:

    I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

  1. Mục đích.

Nhằm tuyên truyền sâu rộng đến đoàn viên công đoàn và đoàn viên thanh niên nhà trường về truyền thống tốt đẹp của người phụ nữ qua các thời đại.

  1. Yêu cầu.

Các hoạt động phải tổ chức nghiêm túc, sôi nổi, vui vẻ, thu hút được nhiều đoàn viên tham gia, đúng chủ đề chào mừng Ngày Quốc tế Phụ nữ.

      II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM.

– Thời gian: 8/3/2017

– Địa điểm: Nhà ăn, Sân trường khu B.

       III. NỘI DUNG:

  1. Tổ chức tuyên truyền về Ngày Quốc tế phụ nữ 8/3.

– Treo băng zôn chào mừng Ngày Quốc tế phụ nữ .

– Thi đua “Dạy tốt – Học tốt” trong tập thể giảng viên nữ và các em nữ sinh.

      2. Tổ chức Hội thi “Nữ công gia chánh” dành cho khối CBGV

             – Đối tượng: Đoàn viên công đoàn trong toàn trường.

            – Cách thức tổ chức: Mỗi tổ công đoàn thành lập 01 đội dự thi: Tổ chức -Tài chính, Hành chính -Quản trị, Bồi dưỡng quản lý chất lượng, Công tác học sinh, Tự nhiên, Xã hội (Có thể lệ kèm theo)

            – Cơ cấu giải:

  + 01 giải nhất

+ 02 giải nhì

+ 03 giải ba

  1. Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật”

            – Đối tượng: Nữ sinh các chi đoàn khối học sinh.

Cách thức: Mỗi chi đoàn cử 01 đồng chí tham gia thi cắm hoa và 02 đồng chí hỗ trợ (có thể lệ kèm theo)

             Cơ cấu giải:

+ 01 giải nhất

+ 03 giải nhì

+ 05 giải ba

+ 12 giải khuyến khích

  1. Tổ chức giao lưu bóng chuyền

            – Đối tượng: Nam khối cán bộ giảng viên

            – Cách thức: Chia làm 2 đội (Đội 1: Nam đoàn viên công đoàn; Đội 2: nam đoàn viên đoàn thanh niên).

      IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN.

  1. BCH Công đoàn Trường

            – Tuyên truyền Ngày Quốc tế Phụ nữ qua hệ thống băng zôn; Chuẩn bị maket, tăng âm, loa đài, nước uống phục vụ khai mạc, tổng kết.

– Xây dựng kế hoạch, chủ trì Hội thi “Nữ công gia chánh” dành cho khối CBGV.

– Tổ chức luyện tập, thi đấu đối với đội bóng chuyền nam là đoàn viên công đoàn.

– Đề nghị nhà trường hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động.

  1. BCH Đoàn trường.

– Tuyên truyền về Ngày Quốc tế Phụ nữ qua đài phát thanh khu nội trú, bảng tin, cắm hồng kỳ.

– Xây dựng kế hoạch, chủ trì Hội thi “Cắm hoa nghệ thuật”

– Tổ chức luyện tập, thi đấu đối với đội bóng chuyền nam là đoàn viên thanh niên khối cán bộ giảng viên.

– Chuẩn bị CSVC buổi khai mạc, hội thi, giao lưu, tổng kết, trao giải các hoạt động.

Yêu cầu các Ban chuyên môn thuộc Công đoàn, Đoàn Thanh niên, các chi đoàn, các tổ công đoàn triển khai thực hiện. Trong quá trình thực hiện nếu khó khăn, vướng mắc báo cáo BTV Công đoàn, BTV Đoàn Thanh niên xem xét, quyết định.

Nơi nhận:                                          T/M. BCH CÔNG ĐOÀN                           T/M. BTV ĐOÀN TRƯỜNG

– Đảng ủy (để báo cáo);                              P. CHỦ TỊCH                                                 P. BÍ THƯ

– BCH Công đoàn, BCH Đoàn                       ( Đã ký)                                                          ( Đã ký)

TN để thực hiện

– Lưu VP.                                                    Mã Thị Thủy                                                 Nguyễn Duy Hải

 

 

Tin liên quan

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM HỌC 2016 – 2017

14/06/2017

Ngày 06/06/2017 trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã tổ chức Hội nghị tổng kết năm học

Tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 – 2017

06/12/2016

Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi giảng viên dạy giỏi cấp Trường năm học 2016 - 2017

KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI THÁNG HÀNH ĐỘNG PHÒNG CHỐNG HIV/AIDS

06/12/2016

Triển khai Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2016

THÔNG BÁO

05/12/2016

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

16/12/2016

Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức và người lao động về việc nghỉ Tết Dương lịch 2017

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn