Tin Tức > Thông Báo > THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

tải xuống

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2021

05/10/2021

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021_0001_page-0001Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021_0001_page-0002Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021_0001_page-0003Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2021_0001_page-0004

Tin liên quan

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn