Tin Tức > TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA

untitled

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA

22/09/2017

Thực hiện Kế hoạch số 24/KH-DBĐHSS ngày 13/9/2017, từ ngày 19/9 đến ngày 22/9/2017 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã triển khai “Tuần sinh hoạt công dân- học sinh” đầu khóa, năm học 2017-2018 nhằm mục đích:

– Nâng cao nhận thức của học sinh về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; trang bị kịp thời, đầy đủ một số thông tin cơ bản và cần thiết về tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế.

– Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ; ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về bồi dưỡng dự bị đại học; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh. Trang bị các kiến thức, kỹ năng sống cơ bản cho học sinh.

– Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2017-2018.

TS Đặng Xuân Cảnh, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng Nhà trường dự chỉ đạo và trực tiếp giới thiệu cho các học sinh khóa mới về lịch sử xây dựng và phát triển Nhà trường, triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cũng như chuyên đề thực hiện năm 2017.

Trong “Tuần sinh hoạt công dân- học sinh”, cán bộ, viên chức, người lao động và học sinh đã được tiếp thu đầy đủ các nội dung theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại công văn số 3333/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 02/8/2017.

Một số hình ảnh của Tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:

21909005_1426405540800918_292264656_o

Toàn cảnh các tân học sinh K15 tham gia tuần sinh hoạt công dân đầu khóa năm học 2017-2018

21908788_1426405774134228_402011696_o

TS Đặng Xuân Cảnh, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường chỉ đạo và giới thiệu lịch sử phát triển của nhà trường cho các tân học sinh K15

21930851_1426405840800888_1327095173_o

TS Lê Lâm, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường triển khai phương hướng, nhiệm vụ của Đảng bộ nhà trường nhiệm kỳ 2015- 2020 và Công tác phát triển Đảng trong học sinh

21981540_1426405954134210_706514104_o

TS Trịnh Thị Hoa, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng nhà trường phổ biến “Quy chế tuyển sinh, tổ chức bồi dưỡng, xét chọn và phân bổ vào học trình độ đại học, cao đẳng sư phạm và trung cấp sư phạm đối với học sinh hệ dự bị đại học 

 

Tin liên quan

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

28/02/2018

Ngày 27/02/2018 Chi bộ Chi bộ Hành chính

ĐIỂM CHUẨN TRÚNG TUYỂN DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2017-2018

14/08/2017

Phê duyệt điểm chuẩn trúng tuyển vào học Trường Dự bị

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG HỌC SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC ĐỢT 2 NĂM 2017-2018

10/08/2017

Căn cứ kết quả xét tuyển học sinh dự bị đại học đợt 1

LỄ KẾT NẠP ĐẢNG VIÊN MỚI

22/03/2017

Ngày 20//2016 Chi bộ Tự nhiên trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

GIAO LƯU VĂN NGHỆ

25/04/2017

Ngày 21/4/2017. Được sự đồng ý của Đảng ủy, BGH Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

HỘI NGHỊ CÁN BỘ VIÊN CHỨC NĂM 2018 – 2019

16/10/2018

Ngày 13/10/2018 Ban Giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn