Tin nhà trường > TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

5

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – HỌC SINH NĂM HỌC 2023 – 2024

06/11/2023

Thực hiện Kế hoạch số 28/KH-DBĐHSS, ngày 11/9/2023 về việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2023 – 2024. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức “Tuần sinh hoạt công dân – học sinh” năm học 2023 – 2024 với mục đích:

– Nâng cao nhận thức và ý thức trách nhiệm của học sinh trong việc thực hiện nghiêm túc chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của ngành Giáo dục và Nhà trường; thông tin đầy đủ, kịp thời tình hình kinh tế, chính trị, xã hội trong nước và quốc tế; chủ trương, chính sách mới của Ngành Giáo dục đến học sinh.

– Giúp học sinh hiểu rõ quyền lợi, nghĩa vụ; ý thức trách nhiệm của công dân thông qua việc tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các quy chế, quy định về bồi dưỡng dự bị đại học; chế độ chính sách; khen thưởng, kỷ luật đối với học sinh.

– Triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm học 2023 – 2024 nhằm đáp ứng yêu cầu học tập, rèn luyện tại trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn.

Một số hình ảnh của tuần sinh hoạt công dân đầu khóa:

1

Toàn cảnh hội trường tuần sinh hoạt công dân đầu khoá

23

Các tiết mục văn nghệ chào mừng tuần sinh hoạt công dân đầu khoá

4

Tiến sĩ Lê Lâm Phó bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Nhà trường giới thiệu quá trình phát triển Nhà trường và triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm năm học 2023- 2024

Tin liên quan

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT HOẠT ĐỘNG CÔNG ĐOÀN NĂM HỌC 2017 -2018

17/08/2018

Được sự nhất trí của Đảng ủy

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2021 VÒNG 1

05/11/2021

Trường dự Bị đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

31/12/2020

Ngày 28/12/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

THÔNG BÁO

05/12/2016

Tổ chức Hội nghị cán bộ công chức, viên chức năm học 2016 - 2017

HỘI THI SẮC MÀU TOÁN HỌC

27/02/2017

Thực hiện kế hoạch số 02/KH-DBĐHSS, ngày 06/02/2017 của Hiệu trưởng Trường DBĐH Dân tộc Sầm Sơn

LỄ KHAI GIẢNG NĂM HỌC 2018 – 2019

08/10/2018

Ngày 05/10/2018 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tổ chức

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn