HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHOÁ SỬ – ĐỊA

24/04/2023

Hoạt động ngoại khoá liên môn Lịch Sử – Địa lý với chủ đề

HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM BỘ MÔN SINH HỌC NĂM HỌC 2022 – 2023

24/04/2023

Hoạt động trải nghiệm mang lại nhiều bài học bổ ích

CUỘC THI “SẮC MÀU KHỐI ĐA DIỆN”

21/04/2023

Thực hiện kế hoạch hoạt động trải nghiệm năm học

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN

27/03/2023

Với mục đích giáo dục truyền thống uống nước nhớ nguồn

HỘI THI THANH NIÊN VỚI Ý THỨC GIỮ GÌN BẢN SẮC VĂN HOÁ DÂN TỘC

27/03/2023

Giáo dục ý thức giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn