Đoàn thanh niên

91498577_665006637616808_4582819079374503936_n

Đoàn thanh niên

09/06/2017 4138 Lượt xem

Đoàn trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn được thành lập theo Quyết định số 112-QĐ/ĐTN, ngày 15/10/2003 của BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Thị xã Sầm Sơn. Sau 3 năm hoạt động, ngày 08/11/2006, BTV Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tỉnh Thanh Hóa đã có Quyết định số 618-QĐ/ĐTN về việc công nhận Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn trực thuộc Tỉnh đoàn Thanh Hóa. Từ khi thành lập đến nay Đoàn trường đã trải qua 5 kỳ Đại hội, cùng với sự phát triển của nhà trường, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn– tổ chức chính trị, xung kích, sáng tạo, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao và không ngừng đóng góp cho sự nghiệp giáo dục  của nhà trường. Kế thừa và phát huy những thành quả tốt đẹp, trong những năm qua, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn đã có nhiều đổi mới, ngày càng phát huy tích cực vai trò tiên phong trong các hoạt động đoàn thể và xã hội, định hướng lối sống lành mạnh, tích cực, và xây dựng môi trường phát triển toàn diện cho đoàn viên thanh niên.

Đoàn trường có 04 Chi đoàn khối cán bộ giáo viên gồm Chi đoàn Tự nhiên, chi đoàn Xã hội, chi đoàn Hành chính, chi đoàn Bồi dưỡng – Công tác học sinh, 02 Câu lạc bộ trực thuộc (CLB Văn học, CLB Phát triển Kỹ năng sống cộng đồng), 03 đội trực thuộc (Đội An ninh xung kích, Đội Thanh niên Tình nguyện, Đội Tuyên truyền ca khúc cách mạng) và 21 chi đoàn khối học sinh dự bị đại học. Tổng số đoàn viên hiện nay là  700 đoàn viên.

BCH Đoàn trường khóa VII gồm 23 đồng chí.

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ
1 Nguyễn Xuân Hòa Bí thư Đoàn trường
2 Mai Thị Tuyết Mai Phó Bí thư Đoàn trường
3 Nguyễn Thị Phượng Phó Bí thư Đoàn trường
4 La Thị Vui UV BTV Đoàn trường
5 Trần Văn Quang UV BTV Đoàn trường
6 Đỗ Thị Thùy Linh UV BTV Đoàn trường
7 Lê Thị Giang UV BTV Đoàn trường
8 Lê Thị Hà UV BCH Đoàn trường
9 Lê Thị Thúy UV BCH Đoàn trường
10 Trịnh Thị Ngọc Ánh UV BCH Đoàn trường
11 Nguyễn Thị Nga UV BCH Đoàn trường
12 Đinh Thị Thanh UV BCH Đoàn trường
13 Trần Văn Tài UV BCH Đoàn trường
14 Bùi Thị Dung UV BCH Đoàn trường
15 Nguyễn Thị Ánh Dương UV BCH Đoàn trường
16 Đặng Minh Nhâm UV BCH Đoàn trường
17 Lê Thị Thúy UV BCH Đoàn trường
18 Lo Thị Quỳnh Như UV BCH Đoàn trường
19 Trịnh Phương Thảo UV BCH Đoàn trường
20 Đặng Thị Hạnh UV BCH Đoàn trường
21 Trịnh Thị Hồng Hạnh UV BCH Đoàn trường
22 Nguyễn Văn Thực UV BCH Đoàn trường
23 Trần Hùng Dương UV BCH Đoàn trường

 

92863149_568676200445053_7253031287026352128_n

Đồng chí Nguyễn Xuân Hòa Bí thư Đoàn trường

93323024_3102396246461121_1342378391843635200_n                                                   92951428_293228398380158_3522939708998942720_n

Đồng chí Nguyễn Thị Phượng P. Bí thư Đoàn trường             Đồng chí Mai Thị Tuyết Mai, P. Bí thư Đoàn trường     

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn