Cơ cấu tổ chức > Tổ Toán

Tổ Toán

13/03/2022

1.Chức năng nhiệm vụ của Tổ Toán:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Toán học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong đơn vị theo nhiệm vụ quy định.

 2.  Danh sách Giảng viên của Tổ Toán:

92951428_293228398380158_3522939708998942720_n

Thạc Sỹ Mai Thị Tuyết Mai

Tổ Trưởng Tổ Toán

Tổng số giảng viên của Tổ là 13, trong đó: 13 Thạc sỹ.

STT Họ Và Tên Chức vụ
1 Mai Thị Tuyết Mai Tổ trương
2 Lê Thị Thuý Tổ phó
3 Trịnh Thị Hư­ơng Giáo viên Toán học
4 Trần Thị Tình Giáo viên Toán học
5 Đỗ Hồng Thuận Giáo viên Toán học
6 Phùng Thị Khuyên Giáo viên Toán học
7 Đặng Bá Đông Giáo viên Toán học
8 Hoàng Lan Anh Giáo viên Toán học
9 Nguyễn Thị Hằng Giáo viên Toán học
10 Trần Văn Tài Giáo viên Toán học
11 Hoàng Thị Huyền Giáo viên Toán học
12 Lê Thị Thơm Giáo viên Toán học
13 Trịnh Thị Hồng Hạnh Giáo viên Toán học

Tin liên quan

Tổ Sử – Địa- GDKN

13/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy

Tổ Ngữ Văn

16/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn

Tổ Lý – Tin và RLSK

16/03/2022

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Lý, Tin và Rèn luyện sức khỏe: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn tự nhiên ( Vật Lý,  Tin Học, Giáo Dục Thể Chất), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học […]

CÔNG ĐOÀN

29/11/2016

Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là một tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn trường luôn thực hiện tốt vai […]

TỔ HÓA SINH

13/03/2022

Chức năng nhiệm vụ của Tổ Hóa Sinh: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn Hóa học, Sinh học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong […]

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

22/11/2016

Ban Giám hiệu trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn gồm 01 đồng chí Hiệu trưởng và 02 đồng chí Hiệu phó

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn