Cơ cấu tổ chức > Tổ Lý – Tin và RLSK

Tổ Lý – Tin và RLSK

16/03/2022

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Lý, Tin và Rèn luyện sức khỏe:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn tự nhiên ( Vật Lý,  Tin Học, Giáo Dục Thể Chất), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong đơn vị theo nhiệm vụ quy định.

2. Danh sách Giảng viên của Tổ Lý, Tin và Rèn luyện sức khỏe:

     image183

              Thạc sỹ Nguyễn Thị Thu           

                    Tổ trưởng Tổ Lý – Tin  và RLSK                   

Tổng số giảng viên của Tổ là 16, trong đó: 10 Thạc sỹ, 06 Cử nhân.

STT Họ Và Tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Thu Tổ trưởng
2 Đặng Thị Phúc Tổ phó
3 Nguyễn Thị H­ương Giáo viên Vật lý
4 Mai Văn Tuấn Giáo viên Vật lý
5 Mai Thị Thanh Giáo viên Vật lý
6 Ngô Thuỳ Linh Giáo viên Tin học
7 Nguyễn Thị Nhung Giáo viên Tin học
8 Hoàng Thị Phư­ợng Giáo viên Tin học
9 Nguyễn Th­ương Huyền Giáo viên Tin học
10 Hà Tuấn Việt Giáo viên Tin học
11 Nguyễn Văn Thực Giáo viên Tin học
12 Nguyễn Thị Nga Giáo viên Tin học
13 Đỗ Thị Hoa Giáo viên RLSK
14 Nguyễn Ngọc Tú Giáo viên RLSK
15 Bùi Thị Thuý Giáo viên RLSK
16 Đỗ Văn Hải Giáo viên RLSK

Tin liên quan

Tổ Ngoại Ngữ

13/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn

Tổ Ngữ Văn

16/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

22/11/2016

Ban Giám hiệu trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn gồm 01 đồng chí Hiệu trưởng và 02 đồng chí Hiệu phó

CÔNG ĐOÀN

29/11/2016

Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là một tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn trường luôn thực hiện tốt vai […]

Tổ Toán

13/03/2022

1.Chức năng nhiệm vụ của Tổ Toán: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Toán học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong đơn vị theo nhiệm vụ quy […]

Tổ Sử – Địa- GDKN

13/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn