TỔ HÓA SINH

13/03/2022

  1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Hóa Sinh:

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn Hóa học, Sinh học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong đơn vị theo nhiệm vụ quy định.

 2.  Danh sách Giảng viên của Tổ Hóa Sinh:

image196

Thạc sỹ Nguyễn Thị Hiền

Tổ Trưởng tổ Hóa Sinh

Tổng số giảng viên của Tổ là 11, trong đó: 07 Thạc sỹ, 04 Cử nhân.

STT Họ Và Tên Chức vụ
1 Nguyễn Thị Hiền Tổ trưởng
2 Lê Văn Nguyên Tổ phó
3 L­ưu Thị Thuý Vân Giáo viên Sinh học
4 Nguyễn Xuân Hư­ơng Giáo viên Sinh học
5 Nguyễn Thị Phư­ơng Thảo Giáo viên Sinh học
6 Trần Trọng Hải Giáo viên Hoá học
7 Lê Thị Hoan Giáo viên Hoá học
8 Trịnh Thị Quyên Giáo viên Hoá học
9 Lê Mai Linh Giang Giáo viên Hóa học
10 Trịnh Thị Thu Giáo viên Hóa học
11 Đặng Thị Hồng Phương Giáo viên Sinh học

Tin liên quan

Tổ Lý – Tin và RLSK

16/03/2022

1. Chức năng nhiệm vụ của Tổ Lý, Tin và Rèn luyện sức khỏe: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy các môn tự nhiên ( Vật Lý,  Tin Học, Giáo Dục Thể Chất), thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học […]

Tổ Toán

13/03/2022

1.Chức năng nhiệm vụ của Tổ Toán: Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy môn Toán học và thực hiện công tác bồi dưỡng dự bị đại học cho học sinh dân tộc thiểu số. Trực tiếp quản lý giáo viên trong đơn vị theo nhiệm vụ quy […]

Tổ Ngoại Ngữ

13/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn

Tổ Sử – Địa- GDKN

13/03/2022

Tham mưu giúp Hiệu trưởng điều hành các hoạt động chuyên môn, tổ chức giảng dạy

LÃNH ĐẠO NHÀ TRƯỜNG

22/11/2016

Ban Giám hiệu trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn gồm 01 đồng chí Hiệu trưởng và 02 đồng chí Hiệu phó

CÔNG ĐOÀN

29/11/2016

Công đoàn Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn là một tổ chức chính trị – xã hội, đại diện cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, công nhân viên và người lao động trong toàn trường. Trong quá trình xây dựng và phát triển, Công đoàn trường luôn thực hiện tốt vai […]

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn