Tin Tức > Thông Báo > THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THANH LÝ ĐẤU GIÁ

images

THÔNG BÁO V/V LỰA CHỌN TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN NHÀ NƯỚC THANH LÝ ĐẤU GIÁ

22/01/2024

IMG_2332 IMG_2333

Tin liên quan

THÔNG BÁO NGHỈ TẾT DƯƠNG LỊCH

16/12/2016

Nhà trường thông báo cho cán bộ, viên chức và người lao động về việc nghỉ Tết Dương lịch 2017

TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN ĐẦU KHÓA NĂM HỌC 2018 – 2019

10/10/2018

Thực hiện Kế hoạch năm học số 21/KH-DBĐHSS

CHUNG KẾT HỘI THI TIẾNG HÁT HỌC SINH NĂM HỌC 2020 – 2021

18/11/2020

Tối ngày 17/11/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

GIÁO DỤC HƯỚNG NGHIỆP CHO HỌC SINH K18 NĂM HỌC 2020 – 2021

04/12/2020

Ngày 03/12/2020 Trường Dự bị Đại học Dân tộc

HỘI NGHỊ CÁN BỘ, VIÊN CHỨC VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM HỌC 2023 – 2024

10/10/2023

Ngày 06/10/2023 Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

THÔNG BÁO TRIỆU TẬP THÍ SINH THAM GIA XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020

14/12/2020

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn