THÔNG BÁO TUYỂN SINH DỰ BỊ ĐẠI HỌC NĂM HỌC 2024 – 2025

07/06/2024

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn thông báo

ĐỀ ÁN TUYỀN SINH DBĐH NĂM HỌC 2024-2025

04/06/2024

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tuyển sinh

LIÊN HOAN CHIA TAY HỌC SINH KHOÁ 21

27/05/2024

Khi những cánh phượng hồng nghiêng nghiêng sắc đỏ

ĐỀ ÁN TUYỀN SINH DBĐH NĂM HỌC 2024-2025

04/06/2024

Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn tuyển sinh

Đăng ký xét tuyển
Điện thoại hỗ trợ

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn