HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 – 2025

25/04/2024

Nhằm đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện công tác tuyển sinh năm học

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2024

22/04/2024

Hiến máu tình nguyện - một việc làm có ý nghĩa, một nghĩa cử cao đẹp

HÀNH TRÌNH VỀ NGUỒN NĂM 2024

31/03/2024

Nhận thức được tầm quan trọng của phương pháp dạy học theo hướng trải nghiệm,

HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI CÔNG TÁC TUYỂN SINH NĂM HỌC 2024 – 2025

25/04/2024

Nhằm đánh giá, tổng kết quá trình thực hiện công tác tuyển sinh năm học

NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2024

22/04/2024

Hiến máu tình nguyện - một việc làm có ý nghĩa, một nghĩa cử cao đẹp

Đăng ký xét tuyển
Điện thoại hỗ trợ

TRƯỜNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC DÂN TỘC SẦM SƠN

Được thành lập theo quyết định số 3885/QĐ-BGDĐT-TCCB

Địa chỉ

Phố Lê Văn Hưu,
Phường Bắc Sơn,
Thành Phố Sầm Sơn

Liên Hệ

Điện thoại: (0237)3821643
Fax: (0237)3821643
Email: dbdhss@moet.edu.vn

Bản quyền

Bản quyền của Trường Dự bị Đại học Dân tộc Sầm Sơn

www.dbdhss.edu.vn